Profesie 63
O Israel, Waar Is Jou Bloed Offer?

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Elisheva Eliyahu
16 September 2002Elisabeth:

[Praat in tale]…O Israel, Waar Is Jou Bloed Offer? [praat in tale].

Op die 16de September het ek wakker geword met hierdie woorde…[praat in tale]…en die Here het vir my vertel om dit neer te skryf…[praat in tale]…gegee aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah…[praat in tale].

*******

O Israel, …[praat in tale]…O EK huil, ja EK, YAHUVEH, Skepper van alles, Skepper van tyd. EK huil, omdat EK MY liefde uitgestort het, MY genade uitgestort het, omdat EK MY beste gegee het, MY geliefde Seun YAHUSHUA. EK YAHUVEH het YAHUSHUA gegee, wie selfs SY Bloed uitgestort het om die sondes van Adam en Eva vry te koop. O Israel, die Bloed van YAHUSHUA deurweek steeds julle grond. Hoekom dink julle dan satan haat julle so? Hoekom dink julle dat hy julle meer haat as enige mense of enige nasie? Omdat EK, YAHUVEH na julle toe gekom het in die vlees, deur MY Seun YAHUSHUA, MY geliefde Seun.

Abraham het slegs gedink dat hy vir Isak moes offer. Abraham moes slegs daardie gevoel van hartseer en bedroefdheid ervaar, terwyl hy ‘n mes bokant sy geliefde seun gehou het en nie gedink het dat daar enige ram as ‘n offer, as ‘n bloed offer, sou verskyn nie. Maar hy het geloof gehad en geglo dat EK, YAHUVEH, sy seun Isak sou oprys uit die dood, as dit sou nodig wees. Net soos EK MY Seun YAHUSHUA opgerys het. Dit is as gevolg van wie, EK, YAHUVEH is. As gevolg van wie, EK, YAHUVEH, is, omdat MY liefde geen begin en geen einde het vir die wat MY kinders genoem word nie. Slegs die wat MY kinders genoem word, roep MY in die naam van MY Seun YAHUSHUA. Net EK het Abraham verhoed om sy seun Isak te offer. EK het ‘n ram voorsien. Hy was weggesteek van Abraham se gesig, totdat die regte oomblik aangebreek het.

Abraham was nie perfek nie. So ook nie Isak nie. Israel betaal die prys van Abraham se sonde, wat Ismael en die saad van Ismael voortgebring het. Abraham het ook ‘n bloed offer nodig gehad. Dit is die ram wat gesimboliseer was, wat in die bos vasgesit het. Dit simboliseer MY geliefde Seun YAHUSHUA, die enigeste Lam van YAHUVEH, die perfekte lam, sonder sonde of vlek. Die ram was in die bos vasgevang. MY geliefde Seun YAHUSHUA het uitgeroep na MY. HY was ook vasgevang in die bos van MY wil. "Vader, as dit enigsins moontlik is…neem hierdie beker weg vanaf my…maar nie soos ek wil nie…maar soos U wil gedoen moet word." YAHUSHUA was gesimboliseer as daardie ram, as daardie bloed offer wat Abraham daardie dag gehad het, in die plek van Isak.

YAHUSHUA se bloed offer is die enigste offer wat heilig genoeg is om die sondes van die mensdom weg te was. As die mensdom maar net hierdie nuwe bloed verbond wil aanvaar en daaraan gehoorsaam wees. Die bloed verbond wat EK by Golgota gegee het, deur MY geliefde Seun YAHUSHUA, dit is MY belofte aan MY getroue kinders wie lief is vir YAHUSHUA en die nuwe bloed verbond aanvaar. Net soos EK MY geliefde Seun nie in die graf gelos het nie. Waar EK HOM opgerys het uit die dood en waar HY opgevaar het na die Hemel. Net so sal EK dieselfde vir julle doen. Al wat MY kinders moet doen, is om te ontvang, te glo, lief te hê, en om hulle bes te probeer om MY Gebooie te gehoorsaam. Is dit so moeilik?

EK praat met diegene wie MY Seun YAHUSHUA, as Messias WEIER…waar is jou bloed offer? Almal weet dat daar ‘n bloed offer moet wees vir die vergifnis van sondes. Watter dier is perfek? Watter mens? Niemand behalwe MY Geliefde Seun YAHUSHUA nie. EK, YAHUVEH het die ou bloed verbond gekanselleer, om vir die mensdom ‘n beter bloed verbond te gee. Dit is die enigste manier hoe EK julle sondes kan vergewe. Daar is geen ander weg na MY troon nie…Vir MY om julle gebede te beantwoord nie…behalwe deur die naam van YAHUSHUA, deur SY gestorte Bloed by Golgota, vir die vergewing van julle sondes. Daar is geen ander wat voor MY tussenbeide tree nie, behalwe MY Seun YAHUSHUA. Mohammed kan julle nie red nie. As julle roep op Abraham, sal julle nie gered word nie. Allah kan julle nie red nie. Net as jy roep op die Naam YAHUSHUA, sal jy gered word.

EK het voorheen deur hierdie handgemaakte Diensmaagd gepraat. Diegene wat dink dat hulle gered sal word deur net die "Torah" te hou, moet besef dat hulle gesondig het en dat hulle nie MY Glorie sal ontvang nie. [Romeine 3:23]. Om een Gebooie te breek is dieselfde om al die Gebooies te breek. Julle het ‘n Redder nodig. YAHUSHUA is daardie Redder. Diegene wat weier om YAHUSHUA as hulle Here en Redder te aanvaar, die Messias van die hele mensdom sal nie geoordeel word deur YAHUSHUA nie, maar sal eerder voor Moses staan, wie die Boek van Oordeel sal oopmaak sonder genade. Hy het vir Israel gewaarsku dat daar’n nuwe verbond sou kom, ‘n nuwe bloed verbond. Hy het geweet dat dit nie MY woede sou kon kalmeer nie. Dit was slegs tydelik vir die diere offers.

O Israel, EK het daardie nuwe bloed verbond gestuur om op julle grond gebore te word. EK het wonderwerke deur YAHUSHUA gedoen. EK het HOM gebruik om ‘n menslike offer te wees, ‘n menslike bloed offer, die enigste perfekte bloed versoening vir sonde. En EK het HOM uit die dood uit laat oprys, uit die grond van Israel.

Op die eerste dag van Yom Kippur, 2002, praat EK met Israel en EK sê vir hulle, EK hoor julle gebede van berou, waar julle MY om vergifnis vra. EK sien hoe julle vas. EK voel julle vrees, wanneer julle besef dat julle sondes ‘n stank in MY neus is. O Israel, julle weet EK is Adonai, en EK sal julle oordeel oor die werke van julle vlees. O Israel, julle weet daar is geen bloed offer nie. Julle verlang om daardie tempel met mure te bou, sodat julle weereens kan offers van diere gee, vir die vergifnis van sondes, waar julle hoë priester hardop kan uitroep vir genade, tog weier julle om die geskenk wat EK aan julle gegee het, te aanvaar, ‘n Tempel sonder mure wat met die RUACH HA KODESH gevul is, wat met MY liefde en genade gevul is, met MY wonderwerke en MY oordeel. ‘n Tempel wat nie met mensehande gebou is nie, ‘n perfekte, heilige, sondelose tempel. SY Naam is YAHUSHUA. MY Naam [JAH] is in SY Naam. Die krag is in SY Heilige Naam, die krag is in ONS Heilige Name.

YAHUSHUA is daardie Tempel! YAHUSHUA is die enigste bloed offer wat EK sal aanvaar. YAHUSHUA het na Israel gekom as ‘n baba. YAHUSHUA was julle bloed offer. YAHUSHUA is die enigste heilige bloed offer. O Israel, luister na MY! YAHUSHUA se Bloed het binne in Israel se grond ingevloei. SY Bloed het ook al vier hoeke van die Aarde gevul. O Israel, luister na MY, omdat julle hierdie nuwe bloed verbond geweier het, het EK dit ook vir die nie-Jode gegee, waar EK hulle in die tak ingeënt het, en wag dat julle berou het en YAHUSHUA as julle Messias aanvaar. O Israel, wat sal dit neem? EK het so min van die oorblyfsel in Israel. Terwyl EK hierdie woorde praat deur hierdie Diensmaagd, gaan daar nuwe dissipels optaan en hierdie woorde in Israel inneem. EK sê nou vir julle, daar is ‘n bewys wat voortvloei vanuit julle eie klaagmuur, dit is ‘n simbool van MY Lewende water wat uitvloei.

Waar kom die Lewende water vandaan? EK, YAHUVEH, gee hierdie geskenk weer aan julle, terwyl die RUACH HA KODESH in Israel vrygelaat was deur YAHUSHUA. Nou vloei dit voort deur ‘n muur waar Israel kniel, huil, ween en bid. Aanvaar YAHUSHUA as julle Messias. Terwyl die Tempel muur uitstaan en vernietig word voor julle oë.

O Israel, kan julle nie sien dat die ou verbond nou verby is nie? EK begeer nie meer diere offers hê nie. Slegs die Bloed van MY Geliefde Seun YAHUSHUA, wie vanaf die Juda stam kom, kan Israel se bloed verbond wees, en ook die hele wêreld se bloed versoening van sondes. Daar is slegs een sonde wat nie vergewe kan word nie…dit is om YAHUSHUA en die lewe en die bloed wat HY opgeoffer het by Golgota, te verwerp. Wees gewaarsku, om die RUACH HA KODESH te bespot en te verwerp, is godslasterlik. Daar is geen vergifnis vir hierdie sonde nie. Net YAHUSHUA se lewe en SY bloed en deur SY naam is daar vergifnis van sonde. EK het hierdie geskenk vir julle en die wêreld, by Golgota gegee. En Israel, op hierdie Hoog Heilige dag, praat EK, YAHUVEH, deur hierdie Joodse Diensmaagd…O Israel, julle wie die apostels en profete gestenig, gemartel en vermoor het, julle wie MY kinders doodgemaak het, wie EK as getuies na julle gestuur het. O Israel, selfs die bloed van die martelare deurweek julle grond. Net EK weet, O Israel, hoeveel daar van julle eie bloed eers moet vloei, voordat julle die enigste Messias sal aanvaar wat julle kan red. YAHUSHUA huil steeds, net soos HY gehuil het in die Tuin van Getsemane.

Die oë van die wêreld is op julle vasgenael, O Israel. EK haal nooit MY oë van julle af nie. Die reddings krag is in die naam wat julle verwerp, die hoeksteen van die tempel wat julle verwerp. Maar julle moet YAHUSHUA as julle Messias aanvaar. Dit is deur YAHUSHUA se woord, naam en bloed. YAHUSHUA sal vir Israel red. O Israel, YAHUSHUA het veertig dae en veertig nagte vir julle gevas. Dink julle regtig een dag van vas is genoeg om julle sondes te bedek? MY kinders, wie YAHUSHUA as hulle Here, God en Messias aangeneem het, is verheug, omdat daar ten volle vir hulle sondes betaal is by Golgota.

EK, YAHUVEH wag vir julle, O Israel. O Israel, julle wie die Joodse feeste en heilige dae hou en onthou, sien julle nog steeds nie dat YAHUSHUA in ALMAL van hulle is nie? O Israel, draai na MY in heiligheid. Draai weg van julle sondes deur berou te hê in die naam van MY Seun YAHUSHUA. O Israel, EK huil vir julle pyn. Maar onthou, net soos EK heilig is, so moet julle apart gestel en heilig wees.

Wil julle regtig geoordeel word volgens die wette wat EK vir Moses gegee het. Moses sal julle oordeel sonder enige genade. Omdat julle die enigste tussenganger verwerp, die enigste perfekte Lam van YAHUVEH, YAHUSHUA sal, aan diegene wat op die ou bloed verbond staatmaak om gered te word, die volgende sê. Wees versigtig, diegene wat op die ou bloed berbond staatmaak! HY sal sê, "Julle verkies om deur die ou bloed verbond veroordeel te word, Moses sal julle veroordeel." Wee oor diegene wat veroordeel sal word deur Moses, aangesien niemand perfek is nie. Niemand sal gespaar word nie. Hel en die Poel van vuur sal julle ewigdurende huis wees. Elkeen maak sy eie besprekings vir die ewigheid.

Niemand is gewaarborg vir ‘n tweede lewe nie. Almal wie by MY, YAHUVEH se genade is, vandag is die dag van julle redding.

Môre kan dalk te laat wees.

*******

So is dit gespreek, so is dit geskryf op hierdie eerste dag van Yom Kippur, 16 September 2002.

Gegee aan hierdie dienares, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

*******

Mattheus 10:18-42
18 En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om My ontwil tot ‘n getuienis vir hulle en vir die heidene.
19 Maar wanneer hulle jul oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek;
20 want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek.
21 Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.
22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
23 En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.
24 ‘n Leerling is nie bo die meester nie en ‘n dienskneg ook nie bo sy heer nie.
25 Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote!
26 Vrees hulle dan nie; want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.
27 Wat Ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig; en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke.
28 En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.
29 Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.
30 En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.
31 Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.
32 Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.
33 Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.
34 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.
35 Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.
36 En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.
37 Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.
38 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.
40 Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.
41 Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal die loon van ‘n profeet ontvang; en wie ‘n regverdige ontvang omdat hy ‘n regverdige is, sal die loon van ‘n regverdige ontvang.
42 En elkeen wat een van hierdie kleintjies net ‘n beker kou water laat drink, omdat hy ‘n dissipel is, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.

Mattheus 12:50
50 Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder.

Mattheus 21:42-46
42 Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë?
43 Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.
44 En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy vermorsel.
45 En toe die owerpriesters en die Fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat Hy van hulle spreek.
46 En hulle het probeer om Hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom vir ‘n profeet gehou het.

Mattheus 23:29-39
29 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges;
30 en julle sê: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.
31 Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.
32 Maak die maat van julle vaders dan vol!
33 Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg,
35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.
36 Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.
37 Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!
38 Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!
39 Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

Mattheus 26:26-29
26 En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam.
27 Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit.
28 Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.
29 Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader.

Lukas 12:49-53
49 Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!
50 Maar Ek het ‘n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word Ek totdat dit volbring is!
51 Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê Ek vir julle, maar eerder verdeeldheid.
52 Want van nou af sal daar vyf in een huis verdeeld wees, drie teen twee en twee teen drie.
53 Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar skoonmoeder.

Hebreërs 9:11-22
11 Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie,
12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.
13 Want as die bloed van stiere en bokke en die as van ‘n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees,
14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.
15 En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.
16 Want waar ‘n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word;
17 want ‘n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is so lank as die testamentmaker nog leef nie.
18 Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie;
19 want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hisop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel
20 en gesê: Dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het.
21 En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel.
22 En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.

--------------------------------------------------------------------------------

Soos YAHUSHUA ons van die laaste dae vertel het, "en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom."

Is julle geestelik gereed? Is julle familie? Dit is die rede van hierdie ministerie, om met die profetiese boodskappe te waarsku, asook om aan te moedig en om verlore siele na YAHUSHUA, die enigeste MESSIAS, te lei.

As jy YAHUSHUA aangeneem het as jou Redder, maar jy is nog steeds louwarm in jou liefde, gehoorsaamheid en geestelike pad met HOM, dan moet jy onmiddelik om vergifnis vra vir HOM, asook vir die heropvulling van die RUACH HA KODESH (Heilige Gees). Jy moet nie net berou hê nie, maar ook wegdraai vanaf jou sondes, en vir YAHUSHUA vra dat HY jou sondes sal wegwas in SY gestorte Bloed by Golgota. HY sal jou onmidddelik vergewe en jou hart vul met die vreugde van die RUACH HA KODESH.

As jy nog nooit vir YAHUSHUA as jou Redder aangeneem het nie, maar jy het wel deur die Heilige Bybel en hierdie profetiese boodskappe begin besef dat HY wel bestaan, en dat SY koms baie naby is, en jy wil SY gratis geskenk van die ewige lewe in die Hemel aanvaar, sê dan hierdie reddings gebed hieronder op en bedoel dit met jou hele hart…YAHUSHUA is getrou om jou te vergewe terwyl jy jou sondes bely, berou het daaroor en wegdraai daarvan, in die naam van YAHUSHUA. Vra HOM om in jou hart in te kom en om SY lewe binne in jou te kom lewe, dat HY jou sal gebruik vir YAHUSHUA en YAHUVEH se Glorie.

Reddings gebed in engels

Dear YAHUSHUA, I accept you now as my Lord and Savior, You are the God I love. I believe you paid the price for my sins at Calvary, you died and arose from the dead on the third day. I ask you to come into my heart, forgive me of my sins, wash me clean of all unrighteousness. I am sorry I have sinned, and I turn away from those sins. Thank you for filling me with your Holy Spirit, and giving me the desire to serve you all the days of my life, and live your life in me, YAHUSHUA, so you will be Glorified! Thank you for giving me the desire to read your Bible, and give me he wisdom to understand it, Thank you for Loving me and Saving my soul, causing my Faith to grow, so one day I will be with You in Heaven. Fill me with your Holy Spirit Now and deliver me from the evil one in your name YAHUSHUA I pray! Help me YAHUSHUA to remember All have sinned and fall short of the Glory of YAHUVAH, and you came to save US sinners, that's why your called our Savior. Amen.

Lees hierdie gebed, lees dit dan weer, hierdie keer moet jy dit nie met kennis van die verstand lees nie, maar met kennis van die hart, glo dit deur GELOOF, en onthou, YAHUSHUA is nie net God nie, maar HY is jou beste vriend! HY gee baie om vir jou, HY het jou so lief, net soos jy is. HY haat sonde, maar HY het jou, die SONDAAR, so lief!

YAHUSHUA het die prys betaal vir jou sondes, jy hoef nie meer skuldig of veroordeeld te voel nie! Bely jou sondes by YAHUSHUA! Noem jou sondes vir HOM, sê vir HOM dat jy jammer is, vra vir HOM dat HY jou sal vergewe! Al jou sondes in die verlede en in die toekoms. ‘n Sonde is enige iets wat jy gedoen het of nou doen, wat ons Heilige YAHUVEH ongelukkig maak. Niemand is perfek nie. Onthou dit!

Lees die Nuwe Testament en begin om te leer wie YAHUSHUA is. 1 Johannes 3:16. Die Bybel sê dat jy HOM moet bely as Here en Redder, sodat hy jou sal bely voor die Vader. Moenie skaam wees vir YAHUSHUA nie, HY is nie skaam vir jou nie. Vertel vir iemand dat jy vir YAHUSHUA van Golgota en Nasaret, op hierdie dag aangeneem het! Al die engele in die Hemel is verheug, omdat daar nog ‘n naam in die Lam se Boek van die Lewe bygevoeg is!

Laat ons verheug wees. As jy ‘n pastoor nodig het, het ons meer as een. Welkom by die familie van YAHUSHUA! ONS SIEN UIT DAARNA OM JOU IN DIE HEMEL TE ONTMOET, INDIEN ONS NIE OP DIE AARDE GAAN ONTMOET NIE.

Stuur ‘n e-pos aan Elisabeth en vertel haar van die geskenk van die ewige lewe, indien jy dit so pas vanaf YAHUSHUA ons MESSIAS ontvang het!

Ons sien uit daarna om van jou te hoor!