Profesie 139
”Been van my Gebeente, Vlees van my Vlees” Gedig

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH Deur Apostel Elisheva Eliyahu Ontvang op 23 Oktober, 1999, Sabbat Saterdag Her-vrygestel 11 Januarie 2019


Genesis 2: 18,23 Ook het die HERE YAHUVEH GOD gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. EK sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas […]
23 En Adam het gesê: Dit is nou eindelik Been van my Gebeente & Vlees van my Vlees: sy sal Mannin genoem word, want sy is uit die Man geneem.

Hierdie gedig is 'n Profesie en is 'n belofte aan my susters in YAHUSHUA ('JESUS CHRISTUS') - wie alhoewel hulle hul verstand, liggaam, gees en siele aan YAHUSHUA gegee het, word hulle steeds gevangene gehou of in bewaring gehou deur herinneringe van 'n beledigende huwelik wat in die hel georden is. Slegs YAHUSHUA kan jou vrymaak van hulle wat groot siektes, liggaam, gees en siel aan jou toegedien het of veroorsaak het. Dit is jou belofte en my belofte, waar jy die ergste geken het, sal jy die beste ken.

Ek het wakker geword met die HERE YAHUVEH wat hierdie Woorde vir my sê: "Ek het jou Pastoor Harry Regan gestuur. In vier seisoene sal jy as bevestiging weet. Hy het gevas sodat jy kon hoor ... "

Die HERE het vir my gesê: "Staan op en skryf hulle neer." ABBA YAHUVEH het my hierdie gedig gegee om te skryf, soos GOD met my in 'n droom gepraat het, en wakker maak met die woorde van die gedig hieronder. Ek het gedink hierdie Woorde was net 'n belofte vir my. Nou weet ek hulle is vir AL my susters, in 'JESUS CHRISTUS' (YAHUSHUA ons MASHIACH), wat loop in die skoene wat ek geloop het.

Dit is 'n belofte van GOD wat aan my gegee is, en ek deel dit nou saam met diegene wat vir die beste wag in 'n GOD-geordende man, waar daar aan hulle die ergste van die hel gestuur was. Lees dit en eis dit as jou belofte.

Die manne wat vir hierdie vroue geordineer is, weet dit: jy het 'n vrou wat gaan kom wat die vuuroond oorleef het en suiwerder as goud uitgekom het. Sy sal jou waardeer op maniere wat 'n vrou wat nog nooit gely het op die maniere waarop ons beskik nie, 'n godvresende man kan waardeer. As iemand dit op hul webwerwe wil deel, skryf asseblief net vir my en laat my weet. Aan YAHUVEH behoort die lof, eer en glorie!

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het.

—Met Profeet Elisheva se “Heilige tale” soos GOD se GEES uiting gee. (Hand. 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1) Elisheva spreek voort in tale wat Profesie laat voortkom (1 Kor. 14:6)

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH/YAHU is die HEILIGE , GEWYDE NAAM van GOD soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” wat letterlik beteken: “Prys YAH”: YAHUVEH/YAHWEH GOD DIE VADER; YAHUSHUA/YAHSHUA GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN—(HA MASHIACH beteken “DIE MESSIAS”; ELOHIM beteken “GOD”)

Die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY’ – as die PERSOONLIKE NAAM van RUACH HA KODESH (In Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”) –is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel, ABBA YAH beteken “VADER YAH” en IMMA YAH beteken “MOEDER YAH.” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na “HAAR,” en dit is so gereflekteer in die Profesie en Skriftuurlike aanhalings hieronder.

Skrifaanhalings is uit die Woord en Getuienis bybel indien anders aangedui.

* * * * * * *

YAHUVEH se Waarskuwing wat voor elke Profesie bygevoeg moet word.


EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva), om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie. Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was, het EK dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie,
Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die mond van YAHUSHUA,
jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH,
jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING. Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. “EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, Of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. Jesaja 42:8
(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD beveel dat die volgende as waarskuwing bygevoeg word vir hulle wat spot:


“Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag
en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHWEH
teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”
–2 Kronieke 36:16

* * * * * * *

Profetie 139 Begint


ALMAL sal weet dit is “EK IS”—
wat julle albei saam gevoeg het en GEEN man,
of vrou—of demoon van die hel,
kan stop wat GOD vooraf georden het nie.
Alhoewel julle albei met tye ‘n ophef sal maak en sal kabbel,
weet net dat “EK IS” die presiese tyd, en plek beplan het,
en hoe julle eerste sal ontmoet.

EK bring jou‘n man wie net MY Vrede ken,
Om saam te voeg met ‘n vrou
wie nooit hierdie Vrede geken het nie....
En tog, is hierdie man vol van MY Deernis & MY Liefde,
het MY Geduld, MY Salwing,
om te wys en haar te leer om te strek na die Hemel se beste,
te bid vir meer vir haar, en haar vir hom, en nie vir minder.

EK bring jou ‘n man wie net MY Vreugde & MY Lag ken...
om saam te voeg met ‘n vrou, wat hy sal moet leer en
MY Vreugde deel en hoe om met haar te lag.

EK bring jou ‘n man wie geen vrees ken nie,
om saam te voeg met ‘n vrou, wie, vir suurstof, net vrees ingeasem het
vir al haar jare.
EK bring jou ‘n vrou wie net geken het
elke soort gruwel, gebruik en misbruik,
om saam te voeg met ‘n man wie MY Salwing het om te beskerm
en die pyn en trane van haar oë te vee
van hulle wat beskuldig en almal van hulle wat misbruik,
die waarheid te ontbloot en die vyande se leuens te ontken!
EK bring jou ‘n vrou wie net onveiligheid ken,
om saam te voeg met ‘n man wie net MY Veiligheid ken.
EK bring jou ‘n vrou wie geen aardse troos geken het nie,
om saam te voeg met ‘n man wat
MY Aardse sowel as MY Geestelike Troos ken.

EK bring jou ‘n vrou wie nie weet wat dit is om lief gehê te word nie,
om saam te voeg met ‘n man wat MY Liefde gekombineer met sy liefde het
wat haar en ander die betekenis van Ware Liefde sal leer.
EK bring jou ‘n vrou wie geen begeerte gehad het om te lewe nie,
om saam te voeg met ‘n man wie elke dag voluit lewe
en vra vir meer jare vir MY om aan hulle te gee.

EK bring jou ‘n vrou wie oor haarself dink as geen skoonheid nie,
om saam te voeg met ‘n man wat sal waardeer
nie net haar fisiese skoonheid nie
maar haar innerlike geestelike skoonheid.
Hy sal haar wys wat die vyand haar nie toegelaat het om te sien nie
en dit sal haar net nader aan hom trek en aan MY!

EK bring hierdie man ‘n vrou
wie net hartverskeurende trane geken het,
deur al haar jare,
om saam te voeg met ‘n man wie MY HEILIGE GEES SALWING het
to om hulle alles uit te vee, tesame met al haar vrese
en herinneringe van skuld, skaamte
en alleenheid, pyn en blaam.

EK bring jou ‘n vrou wie alle mans wantrou.
—sy het geleer om teen hulle oorlog te maak
sy het in haar vlees geleer om te verdedig—
om saam te voeg met ‘n man om te bewys hy is waardig
om MYNE genoem te word.
EK gee haar hierdie vertroostende teken:
In MY Salwings Krag sal hy haar verdedig keer, na keer,
as dit nodig is, gewillig om sy lewe op te offer
vir die een wat EK bestem het as sy vrou.

EK bring jou ‘n vrou
wie nooit die troos van liefdevolle arms gehad het nie,
om saam te voeg met ‘n man
wie ondersteun, bemoedig en haar beskerm teen alle skade,
om saam te voeg met ‘n man wie MY Gesalfde Arms het
om vas te hou, haar te beskerm en te bedek soos ‘n pels.
Dan, sal sy ten laaste weet wat haar GOD wil hê sy moet weet
wat dit is wanneer die twee van hulle een is
gedagtes, liggaam, gees, en siel.

In perfekte harmonie,
saam, sal hulle in MY vloei.

EK bring jou ‘n vrou, wie alhoewel sy gesoen is,
ken sy nie die liefdevolle passie wat sy mis nie,
om saam te voeg met ‘n man wie selfs MY Salwende Liefde het
in sy streling en soene.
EK bring jou ‘n vrou wie net die aakligheid ken,
besoedeling, misbruik van seks,
om saam te voeg met ‘n gesalfde eggenoot wie die
skoonheid van ‘n gesalfde rus ken
waar twee gedagtes, liggame, geeste, siele
deur GOD georden is
en sonder mekaar nooit dieselfde sal wees nie.

Hierdie man en vrou sal sien
soos hulle saamkom in eenheid met MY,
MY Liefde & Geseënde Vredevolle Vertroue & Harmonie.
Hierdie eggenoot en vrou sal waarlik een word in MY—
Hy wat die pyn uitvee, besoedeling van haar misbruikte geheue.

EK bring jou ‘n vrou wie weier om deur ‘n man geleer te word,
tog is dit wat sy nog altyd verlang het en na gesoek het,
om saam te voeg met ‘n man wat EK hom vir haar gesalf het om te leer,
vir volheid van ‘n nuwe gesalfde liefde wat sy nog nie bereik het nie.

EK bring jou ‘n vrou so delikaat,
sensitief, breekbaar, emosioneel soos ‘n skoenlapper
met gebreekte, geskeurde gesnipperde vlerke,
om saam te voeg met ‘n man wie MY HEILIGE GEES SALWING het
om Genesing, Liefde, Deernis, Vrede & Lag te spreek,
en in MY Salwing, haar geskeurde vlerke te heel
—sodat sy kan vlieg, hoog, in die lug—
met die gesalfde liedere wat EK hom sal gee om te sing.

EK bring jou ‘n vrou wie die minute en ure tel
asof hulle jare was,
altyd weier om die jare van haar ouderdom te tel
Want sy voel dat sy nog nie eers gelewe het nie.
EK gee nou, om saam te voeg met ‘n man wat nie die
konsep van ouderdom of tyd ken nie
en net weet dat elke ouderdom van sy jare,
alles MYNE was.

EK bring jou ‘n vrou wie, met tye, geloof kortkom,
om saam te voeg met ‘n man wie net MY Geloof ken.
EK bring jou ‘n man wie loop
in die volheid van die Salwing
om saam te voeg met ‘n vrou wie geleer is
die volheid van MY Salwing.

EK bring jou ‘n vrou wie met haar mond geleer het hoe om oorlog te maak,
om saam te voeg met ‘n man wie sy gebede gebruik om oorlog te maak,
om die vyande se deure af te breek.

EK bring jou ‘n vrou wie geen arrogansie en trots ken nie,
om saam te voeg met ‘n man wat kan gebruik
die nederigheid, om langs haar sy te staan.
EK bring jou ‘n man wat ‘n genie is in mens se oë,
om saam te voeg met ‘n vrou wat selfs hulle verwar
wie dink dat hulle wys is!

EK bring jou ‘n vrou wie jou meer sal hou
by MY Voete,
soos jy sal sukkel om haar meer te verstaan elke dag,
net die antwoorde te kry onder MY salwing wanneer MY seun
MY sal aanbid, lof sing en bid!

EK bring jou ‘n vrou wie net nederlaag geken het,
soos vyande haar weer en weer
van haar voete af geslaan het,
om saam te voeg met ‘n man wie net Oorwinning ken
in YAHUSHUA SE NAAM.
Wat EK saamgevoeg het sal nooit weer dieselfde wees nie!

EK bring jou ‘n vrou met ‘n leeftyd van bloedige,
oop wonde en letsels,
om saam te voeg met die Salwing van MY Snydokter se Hande
wat EK in hierdie man geplaas het.

EK bring jou ‘n vrou wie nooit vry was nie,
toegesluit agter onsigbare tralies—swaar-belaai—
laste en bande is wat sy gesien het,
om saam te voeg met ‘n man wie haar sal leer
wat dit is om vry te wees in MY!

EK bring jou ‘n vrou met ‘n rare soort van HEILIGE GEES SALWING,
om saam te voeg met ‘n man om haar te leer om dit te gebruik
vir MY Lof, Eer & Glorie!
EK bring jou ‘n vrou wie nie die betekenis van rus ken nie,
om saam te voeg met ‘n man wie net in MY GESALFDE TEENWOORDIGHEID bly
waar daar ware rus is!
Hy sal haar leer hoe om in vrede te bly en geseënd te bly!
EK bring jou ‘n vrou wie nie goeie gesondheid geken het nie,
om saam te voeg met ‘n man wie net in MY Perfekte Gesondheid loop;

Hy weet dit is ware rykdom!

Hy sal help om wag te hou, jou gedagtes, gees, siel en liggaam te beskerm,
deur te bid in YAHUSHUA SE NAAM
en deur in MY Geestelike Outoriteit te loop, dit is eenvoudig…

‘n Geskenk wat EK aan julle albei gee, om julle vry te maak
van alle maniere van swakhede, siekte
en armoede en siektes!

EK bring jou ‘n vrou wat EK vertrou het met MY Roede
om saam te voeg met ‘n man wat EK vertrou het met MY Staf.
EK bring jou ‘n vrou wie die kort lont het
om saam te voeg met ‘n man wie die vuurhoutjie hou.
EK bring jou ‘n vrou wie hierdie wêreld vir MY sal aanraak
om saam te voeg met ‘n man wie se salwing die ander helfte is
en albei sal oorwinning sien en nie nederlaag!

Sonder mekaar sal julle nie sukses hê nie
in wat EK vooraf bepaal het vir julle om te doen vir MY Glorie
—deur Vars Manna van die Hemel te bring!
EK stuur julle uit om MY Skape & MY Lammers te voed,
water te gee en hulle te voed onder MY Salwing.
Melk, Nuwe Wyn & Vleis
sal hulle fees en eet.
EK onderrig julle albei nou. Luister na mekaar.
Vir alhoewel goed bedoel, verstaan hulle nie.
Toe EK julle siele geskape het, het EK hulle vir mekaar geskape.
Geen ander stukke van die legkaart sal pas,
alhoewel julle ophef maak, rusie maak en beterweterig fout vind.
Want julle wil nog nie dinge verander nie,
maar MY geliefdes, die datum is alreeds vasgestel.
Dit is vir MY Goddelike Doel. Julle sal nie misluk nie.

EK bring julle twee saam.
Die SALWING sal julle saam plak tesame met MY LIEFDE
en die HEILIGE GEES SE GESALFDE GOM!
Net om te bewys “EK IS” is‘n GOD
wat aanhoudend die wyse verwar.
Onthou, by GOD is alle dinge moontlik.
Julle sal hierdie, nooit ontken nie.

Elke dag wanneer julle mekaar vashou
sal julle ‘n nuwe mate van liefde van MY af ondervind.
Saam sal julle sien.

EK het vooraf georden wanneer julle oë eerste sal ontmoet.
Julle sal weet en aanskou,
die belofte wat EK voorspel het.
EK het vooraf georden wanneer julle hart en hande sal ontmoet.
Want dit is wanneer die twee Salwings bymekaar voeg as een
en onbeperkte mate sal begin om te vloei.

EK belowe hierdie vir julle.

EK sal ‘n nuwe betekenis moet gee vir die woord “vinnig”
—want alhoewel julle albei nou spot—
sal julle wees soos ‘n vuurhoutjie wat die ander se olie lantern pit aansteek.

EK bring julle bymekaar om hierdie wêreld te bereik
vir die onthalwe van verlore en seergemaakte siele
—eendag sal julle verstaan,
want dinge is steeds vir julle albei ongekend.
Niks sal onmoontlik wees as julle saamstaan nie;
wanneer die een swak is moet die ander sterk wees,
al is dit die vrou of die man!
Gee mekaar spasie soos ek besluit het
en moet nooit die liefde vir mekaar toelaat om die plek in te neem
vir die liefde vir MY nie.

EK bring julle saam en vermaan julle nou.
Let op na julle humeure!
Hulle was nie gemaak om teen mekaar oorlog te maak nie!
Julle geeste, siele, salwings, gebede—
harte, oë, hande, ore, liggame
was geskape vir mekaar.
Maar nie julle humeure nie, nie julle argumente nie!
Hulle is van die hel gestuur.

Julle gesalfde vegters geeste het EK in albei van julle ingeboesem.
Hierdie vegters geeste mag nie teenoor mekaar gebruik word nie,
maar is gereserveer vir satan, julle vyand!
NOOIT sal ek toelaat dat julle tonge mekaar vernietig nie.
Alle onenigheid moet in gesalfde gebed geneem word
op julle knieë na MY.

Tesame moet julle die kwessies neem!
NOOIT woorde van haat spreek nie!
Want “EK IS” is die ENIGSTE SKEIDSREGTER.
En MY Oordeel is finaal en ek het besluit.
GEEN argumentering vir ALMAL van ons ontwil!

EK sal NIE toelaat dat die HEILIGE GEES vir julle treur nie!
Want hierdie Huwelik & Bediening sal wees soos EK besluit het,
En NIE gedoen word op die manier wat julle dink of dit selfs wil hê nie!
Wanneer een kwaad is,
Mag GEEN son toegelaat word om onder te gaan nie
Totdat in MY Liefde & Vrede
julle mekaar gesoen en ontmoet het.

EK bring jou ‘n vrou wat baie gesalf is.
EK bring jou ‘n man wat in MY Salwing loop.
Moet NOOIT waag om aan te raak, die SALWING enige skade te doen nie!
Want dit sal die HEILIGE GEES waarskuwings alarm laat afgaan!
As julle nie wil hê dat EK julle op so ‘n manier moet slaan nie,
beter julle berou en mekaar om vergifnis vra daardie selfde dag!


Moenie uitstel nie!


“EK IS” is die ENIGSTE EEN
WIE bepaal wie is verkeerd of reg!
“EK IS” is die ENIGSTE EEN
WIE beide voor en agter “hindsight” het!
EK weet wat is die begin en die einde en
“EK IS” beveel julle albei.
Na “EK IS” SE Wil—
alhoewel julle albei hardkoppig is,
sal julle MY gehoorsaam en na MY Wil,
sal julle albei buig!
NIE EEN VAN JULLE mag ooit dink dat hulle op ‘n hoër
of ‘n laer geestelike vlak is nie!
Want dit is “EK IS” wat julle salf en
“EK IS” wat julle reg van
daardie eiegeregtige,
grootpraterige, arrogante voetstuk sal afslaan!


EK het aan hierdie diensmaagd hierdie gedig gegee vir julle albei om te bestudeer
en te lees, want lank gelede het julle jul lewens vir MY gegee,
toe julle MY GESKENK by Golgota aanvaar het.
EK wil hê julle moet hierdie elke dag lees en bid,
dat julle ALLES sal wees wat EK julle georden het om te wees,
hieraan te werk sonder uitstel.


Julle sal op Aarde word
mekaar se beste vriend en maat.
Onthou hierdie was nie julle plan nie
so moenie eers probeer verstaan nie.
Dit was vir julle wat “EK IS” julle lot bestem het.
Saam sal julle MY seën en hierdie wêreld sal sien!
“EK IS” maak nie foute nie!


GEEN geheime sal julle vir mekaar hou nie.
Julle sal eerlik en lojaal wees,
soos julle tot MY is, of “EK IS” sal praat
en aan die ander bekendmaak
wat julle probeer om weg te steek en te seël.
NOU, hardloop vir die prys van die mees allerhoogste roeping wedloop!
Onder MY HEILIGE GEES SE SALWING, vinnig, maak gou!


GEEN meer ontkenning wat julle weet waar is nie
want oor en oor, het EK vir julle gesê:


EK bring jou ‘n vrou wie in ‘n man
net die ergste geken het soos ‘n vloek.
EK bring haar ‘n man wie “EK IS” weet die beste is vir haar
en sy was gekies vir hom uit al die res.
EK bring jou ‘n vrou wie “EK IS” besluit het
—jou liefde was bedoel vir haar
en haar liefde was bedoel vir jou—
NIE net nou nie, maar vir ALLE ewigheid!

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Profeet Elisheva Eliyahu 23 Oktober 1997