Profesie 152
Luister & Word Bevry van die Demoon van Vrees! Van Aangesig tot Aangesig met Apostel Elisheva Eliyahu!

Profesie 52 Opnuut, Oorspronklik Genaamd EK, VADER YAHUVEH, Sal Julle Weereens Verlos!

Geskryf /Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH Op 2 November 2001 deur Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu Opnuut Gespreek 20 Maart 2020 Gedurende Coronavirus Pandemie Her-vrygestel 4 April AmightyWind se 26ste Herdenking Aanlyn!

Hierdie Profesie, onderaan die volgende Shabbat boodskappe, was eerstens vrygestel & geplaas byna twintig jaar gelede, en is meer toepaslik vandag as ooit en is, opsigself, ‘n “Bewys Agter die Profesieë” — Profeet Elisheva was gelei om dit weer te lees, dit hierdie keer voort te spreek onder ‘n groter Salwing, en om ‘n nuwe video te laat maak.

*******

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het.

—met Profeet Elisheva se “Heilige tale” soos GOD se GEES uiting gee. (Hand. 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor.13:1). Sy spreek voort in tale wat Profesie laat voortkom (1 Kor. 14:6)

Ons gebruik die Hebreeuse Name van GOD:

Soos in “Alleluia” (Hallelu YAH) wat beteken: “Loof YAH,” YAH is die HEILIGE , GEWYDE NAAM van GOD: YAHUVEH/YAHWEH GOD DIE VADER; YAHUSHUA/YAHSHUA, GOD SE ENIGSTE VERWEKTE SEUN—(HA MASHIACH beteken Die MESSIAS; ELOHIM beteken GOD.) Die Openbaring van SH’KHINYAH HEERLIKHEID—as die Persoonlike Naam van die RUACH HA KODESH (in Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”)—is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir ‘GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID.’)

Addisioneel, ABBA YAH beteken “VADER YAH” en IMMA YAH beteken “MOEDER YAH.” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na as “HAAR” dit is so gereflekteer in Profesieë en Skriftuurlike aanhalings onder. Alle direkte verwysings na GOD is hoofletters

Skrifaanhalings vanuit Waarheid en Getuienis Bybel behalwe waar anders aangedui.

* * * * * * *

YAHUVEH se Waarskuwing Voor die Profesieë:


EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva), om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie. Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was het EK dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se WIND wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING. Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. “EK IS die HERE YAHUVEH: Dit is MY NAAM: En MY EER sal EK aan geen ander gee, of Ook MY LOF aan die gesnede beelde nie” (Jes 42:8)

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD gesê om die volgende by te voeg en diegene te waarsku wat spot:


2 Kronieke 36:16
“Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHUVEH teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

*******

AmightyWind se 26ste Herdenking Aanlyn!

Elisheva se Shabbat Verwelkomings-Boodskap Oorskrywe | Saterdag, 4 April 2020

O ABBA YAHUVEH— ek dank U en ek loof U— GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH & KOSBARE RUACH HA KODESH — vir die EER wat U my gun om gekies te gewees het om geboorte te gee aan hierdie Bediening 26 jaar gelede aanlyn (en dit is in werklikheid ouer as dit, maar hierdie is aanlyn) beginnende in 1994: En daar is nie eens ‘n rekord dat dit so ver teruggaan nie want dit was op daardie tydstip in “Amerika aanlyn” [AOL]; en daar was geen WêreldWye-Web nie [op die manier wat dit nou bestaan nie].

Kan jy dit glo?

Maar ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & KOSBARE RUACH HA KODESH, ons aanbid U, ons het U lief! (En dit is AL wat ek die mense wil leer, is om hulle te lei om U Woorde te hoor—om U Boodskapper te wees—om hulle te lei na YAHUSHUA HA MASHIACH toe, om die openbarings te deel wat U vir my gegee het, die besoeke uit die Hemel dat ek vir YAHUSHUA gesien het van Aangesig tot aangesig).

En die uitbeelding wat langs my is, is die naaste van enige voorstelling wat gegee kon word in hierdie wêreld, soos die jong meisie dit geteken het en U het werklik blou Oë.

En eendag sal diegene [wat sal wees] in die Hemel sien hoekom daardie uitbeelding gekies was.

En ek wil net hê dat almal moet weet—dankie, dankie AmightyWind gemeente! ABBA YAHUVEH, U het vir my die beste gemeente gegee REG OOR die wêreld in 52 verskillende tale nou, en Hindi was pas bygevoeg.

En die begeerte van my hart is nou vir daardie man van Judah om na vore te kom en my te help om Israel te bereik. Ek is ‘n Jood en tog was ek nie gebore in Israel nie en ek het daardie man van Judah nodig. Ek het die Hebreeuse vertaler nodig, ABBA YAH—en dit is die begeerte van my hart, HEMELSE VADER—om Israel te laat weet WIE YAHUSHUA HA MASHIACH is. HY is Jesaiah 53.

Ons dank U en ons loof U, ABBA YAHUVEH, op hierdie 26ste jaar Herdenking wat so pas plaasgevind het: U het 4/4/20 gekies [daardie dag vir die Bediening 26 jaar terug] om ook gebore te word op die Internet op my verjaardag. En—vir 30 dae! U het vir ons die opdrag gegee verlede jaar.

En U het gesê U wil hê ons moet feesvier [30 dae] en die mense kans gee om hulle videos in te stuur — en as hulle dit privaat wil hou—om my te laat weet as hulle nie sou [wil hê] dit moet in die openbare video wees nie, almal bymekaar op een plek nie. (Hulle het 30 dae om in staat te wees om dit te doen.) En op hierdie manier sal hulle privaatheid behoue bly ook, want dit sal net die uitknipsels wees van dit wat hulle gesê het en wat hierdie Bediening beteken en hoe hulle U wil verheerlik, en hoe hulle gered was of wat hulle ookal gelei voel [om te sê].

So YAHUSHUA HA MASHIACH , ek dank U dat selfs op Shabbat, hierdie Heilige tyd [4 April 2020] van feesviering hier is.

Ek wil U DANK want daardie Hebreeuse vertaler kom na vore. Ek wil U DANK vir die Heilige gesalfde broers in YAHUSHUA HA MASHIACH wat gebore was en opgegroei het in Israel of selfs nét opgegroei het in Israel, maar wat die Hebreeuse wortels ken wat belangrik is en Bybel-gebaseerd.

Ek wil U bedank en U loof, HEMELSE VADER, vir alles wat U doen.

O ABBA YAH, asseblief, seën ver bo alles AmightyWind gemeente en die besoekers wat hierheen kom om fees te vier—vir diegene wat hul lewens gegee het vir U, YAHUSHUA—en hulle weet nou daar’s ‘n Bediening wat nie toegewings maak met sonde nie.

Ons leer hulle dat, YAHUSHUA, U hulle sal vergewe as hulle waarlik sal bekeer met groot droefheid en hulle sondes bely. Belydenis lei na bekering en bekering lei na redding—en YAHUSHUA, ons dank U en ons loof U.

Ek loof U vir ‘n ieder en ‘n elk van die span, vir ‘n ieder en ‘n elk van die bedienaars. Ek dank U vir die video makers. Ek dank U vir die uiteindelike verkryging van betroubare web bestuurders!—waar al die res niks anders as Judasse was nie.

En ek dank U en ek loof U , HEMELSE VADER—die mense weet nie eens 5 keer was die Bediening gepoog om gesteel te word by my nie maar—hierdie is die HEILIGE DRIE EENHEID s’n [Bediening] en jy kan nie steel by die HERE GOD ALMAGTIG WIE IS & WAS en SKEPPER is VAN ALLES nie.

So ABBA YAHUVEH, ek bid dat op hierdie 30 dae van feesviering ons meer reddings berigte sal kry, ons meer videos sal kry en hulle die eer aan U sal gee. Want hierdie is U Bediening om eer te bring aan U SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH.

Shabbat Shalom!

Ek is lief, lief, lief, lief, lief vir elkeen wat YAHUSHUA HA MASHIACH aanbid, en ek sien uit daarna om van julle te hoor. Regtig ek doen.

In die Naam van YAHUSHUA , Amen.

Vrees is die Teenoorgestelde van Geloof! | Psalm 91

Elisheva se Profetiese Shabbat-Boodskap Oorskrywe
Vrydag, 20 Maart 2020

Hê Geloof!

Shabbat Shalom! Aan die kosbare, geliefde AmightyWind gemeente! En welkom aan elkeen wat ‘n besoeker hier is vir die eerste keer!

Ek wil praat met die AmightyWind gemeente. Ek wil vir julle vertel dat ek die voorblad oorgedoen het en ek het die webblad bestuurders gevra om die nuus af te haal van dit alles wat aangaan met hierdie Wuhan virus en—omdat ek besef so baie van julle sukkel met vrees.

YAHUSHUA het vir my gewys hoeveel sukkel met vrees op hierdie oomblik—en dit is die feite versus vrees—maar YAH het nie vir ons ‘n gees van vrees gegee nie maar van krag, liefde en gesonde verstand.

Vrees is die teistering wat YAHUVEH en YAHUSHUA nie gestuur het nie! En perfekte liefde—die liefde van YAHUSHUA HA MASHIACH, die liefde wat julle weet julle HEILIGE VADER vir julle het in die Hemel, ABBA YAHUVEH en die liefde van die RUACH HA KODESH, die HEILIGE GEES, vir julle het— perfekte liefde verdryf die vrees, want hoekom? Ons vertrou HULLE!

Ons weet HULLE Arm is nie te kort nie. Ons weet HULLE Oë is nie blind nie, en ons weet HULLE Ore is nie doof nie. En ons weet HULLE weet wie is die Hamans op hierdie aarde op hierdie oomblik wat, in ‘n laboratorium, hierdie virus vervaardig het vir ‘n ander doel—en ek gaan nie nou daarop ingaan nie.

Maar ek wil hê julle moet weet—‘n groot uitroep van liefde vir die Asië gemeente, ‘n groot uitroep van liefde vir diegene in Italië. En ek sê vir julle YAHUSHUA gee vir my ‘n waarskuwing en herinner ons almal—die sosiale media sowel as elke [hoofstroom] nuus stasie word besit deur die Hamans. Onthou dit.

Ek wil ook sê vrees is die teenoorgestelde van geloof, en geloof is die enigste manier hoe jy in die Hemel gaan kom: Geloof dat die BLOED VAN YAHUSHUA elke sonde kan wegwas wanneer jy vir HOM sê dat jy jammer is, wanneer jy jou sondes bely—met groot droefheid—jy om vergifnis vra, en jy in geloof glo dat HY jou sal help om te seëvier waar jy ookal swak is met sonde.

Hê geloof! Dit is die enigste geld-eenheid in die Hemel! Weet julle dit? Niks van hierdie wêreld kan julle in die Hemel kry nie behalwe geloof. Sonder geloof, is dit onmoontlik om ons HEMELSE VADER, ons ABBA YAHUVEH te behaag.

So julle moet nou daardie geloof gebruik, want as julle nie nou geloof kan hê nie—en hierdie dinge het julle nog nie eens geraak nie—julle hoor net van hulle, wat gaan julle doen wanneer dinge begin erger word?

Hê geloof!—in Psalm 91 dat HY die plae sal weerhou om te kom naby jou woning.

Hê geloof!—om dit te glo wat Dawid gesê het, “Ek het nooit die regverdige verlate gesien, of sy nageslag dat hulle brood soek nie” (Psalm 37:25).

Hê geloof!—om te glo dat niks kan gebeur wat YAHUVEH nie toelaat nie!

En hê geloof om te glo dat alle dinge ten goede meewerk! Ja, selfs wanneer die Hamans agter die Esters aan is op hierdie oomblik, en ons is die Esters, ons is die Mordecais.

En ons wag vir die Rooisee om oop te gaan en die bose Farao te verdrink terwyl hulle ons nou jaag, veral elkeen wat ‘n gelowige is in YAHUSHUA HA MASHIACH.

Hê geloof om te glo dat HULLE jou so liefhet dat satan nie instaat sal wees om jou seer te maak nie behalwe as iets goeds daaruit kom. Hierdie is wat ek moet sê op hierdie 20 Maart 2020—en ek wil julle weer herinner, 20 is die getal van die verlostes, ( in Hebreeus [Bybel & Profesie]—die getal van verlossing).

Ons is verlos! Hierdie is ons jaar! Wanneer hulle dink hulle het ons so bang, BAKLEI TERUG! En sê ongeag wat julle “feite” sê, ongeag hoeveel julle sê—in die miljoene of biljoene—sal doodgaan, sê MY GELOOF vir my dat julle niks teen my kan doen behalwe as my YAH dit toelaat en iets goeds daaruit moet kom nie.

Hê geloof om te glo.

Onthou die Weduwee van Sarfat? Onthou die vlessie olie wat nie opgedroog het nie? Onthou sy het die Profeet Eliyahu (Elia van Ouds), haar heel laaste bietjie olie gegee en haar heel laaste bietjie meel om daardie brood te maak? En onthou dit was die laaste maaltyd wat sy en haar seun sou eet, en tog het sy geloof gehad en HY het alles vermeerder. HY het dit vermenigvuldig.

YAHUSHUA & ABBA YAHUVEH is ‘n SKEPPER VAN VERMENIGVULDIGING!

MAAR WEE DIE HAMANS EN WEE DIE VYANDE VAN HIERDIE BEDIENING! Want HY is ook ‘n [BRINGER van] vermenigvuldiging van weë wat oor julle gaan kom! En o, HY het so baie maniere om julle te laat ly! So dit is wat ek te sê het in julle geval—van die vermenigvuldiging.

Ons wag! Ons wag ABBA YAHUVEH! Ons wag vir ons YAHUSHUA! Ons wag vir YAHUSHUA om te sê, “Kom hierheen!” Want ons weet terwyl ons opkyk, kom ons VERLOSSING nader (Luk.21: 28).

O as ek julle net ‘n drukkie kon gee en net my arms om elkeen van julle sit en julle wang soen, sou ek dit gedoen het op hierdie oomblik. Diegene wat hierdie Bediening beskou as ‘n seën, en hierdie Bediening ondersteun en my bemoedig!

Al was ek sonder ‘n man en ‘n mede-leier nou vir twee jaar en meer, bedank ek julle net soveel vir julle gesalfde gebeds vegters, wat Messiaanse Joodse manne is wat as ‘n broer voort [ge] kom en my bemoedig het. Asseblief, kliek die kontak [blad]. Ek sal persoonlik terug antwoord.

YAHUSHUA HA MASHIACH seën julle! Ek het julle liewer as wat woorde kan sê!

En o, dank U GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH! Tekens, wonders en wonderwerke het hierdie Bediening gevolg, want ons jaag nie agter tekens, wonders en wonderwerke aan nie, maar ons weet WIE die GOD VAN WONDERWERKE is en YAHUSHUA HA MASHIACH is SY Naam.

YAHUSHUA het vir my gesê om vir julle ‘n spesiale verrassing te gee en dit is ‘n her-lees van Profesie 52. Wat [eers] was in 2001—hierdie is ‘n “Bewys Agter die Profesieë” van dit wat julle nou sien—reeds voorspel was, die geheime, was aan hierdie Profeet vertel.

Ek laat dit in videos maak op hierdie oomblik en—maar, ek wil hê julle moet—waar julle ‘n balkie sien, kliek op daardie [play] knoppie en luister asseblief na die nuwe Salwing op my stem: Die her-versekering van hoe baie LIEF YAH en YAHUSHUA SY kinders het.

Shabbat Shalom!

Psalm 91|Skryf dit Neer & Memoriseer!


Hierdie is die Skrif wat julle moet neerskryf. En vir die van julle wat in ‘n plek is [waar] julle hierdie nie openlik kan doen nie, vind ‘n manier om dit te doen. Vra vir YAH om instaat te wees om dit te kan doen.

Psalm 91. Skryf dit neer.

Elisheva se Psalm 91 Omskrywing

• Hy wat in die Skuilplek van die ALLERHOOGSTE sit, sal vernag in die Skaduwee van die ALMAGTIGE —YAHUVEH, en hierdie sluit YAHUSHUA HA MASHIACH in.
• Ek sal tot YAHUVEH sê: HY is my TOEVLUG en my BERGVESTING, my GOD op HOM sal ek vertrou.
• Vir seker sal HY my sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes.
• HY sal my dek met SY Vlerke, en onder SY Vleuels sal ek skuil; SY trou is my skild en pantser.
• Ek sal nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,
• Ook nie vir die pes wat in die donker wandel, ook nie vir die siekte wat op die middag verwoes nie.
• Al val daar duisend aan my sy en tienduisend aan my regterhand - na my sal dit nie aankom nie.
• Net met my oë sal ek dit aanskou en die vergelding van die afvallige sien.
• Want U, O YAHUVEH—(ADONAI, ELOHIM, EL SHADDAI, ABBA YAH, YAHUSHUA, U wie genoem word “HERE”)—U is my TOEVLUG, die ALLERHOOGSTE, het ek my BESKUTTING gemaak;
• En daarom sal geen rampspoed my tref en geen plaag naby my tent kom nie—jou woning, jou kamer;
• Want Hy sal SY engele aangaande my bevel gee, om my te bewaar op al my weë.
• Die engele sal my op hulle hande dra, sodat ek my voet teen geen klip stamp nie.
• Op die leeu en die adder [slang] sal ek trap, die jong leeu en die draak sal ek onder my voete vertrap.
• Omdat HY my liefhet, daarom het HY belowe om my te red: HY het gesê; HY sal ons beskerm, omdat ons SY Naam geken het.
• Hy sal MY aanroep—hierdie is ‘n belofte van YAH, YAHUVEH sê—HY sal MY aanroep, en EK sal hom antwoord en vir haar; EK sal by hom en haar wees in nood; EK sal hom en haar uitred en eer aan hulle gee.
• En met lengte van dae sal EK hom en haar versadig, en EK sal hulle MY VERLOSSING laat sien.

En WIE is jou VERLOSSING? Daar is net EEN, WIE die WAARHEID en die WEG en die LEWE is, WIE SE Naam VERLOSSING is, WIE SE Naam is YAHUSHUA HA MASHIACH.

En YAHUSHUA in Hebreeus beteken “YAH RED.” Leer daardie Naam.

Shalom.

Elisheva se Inleiding: MOENIE Vrees NIE!

Hierdie voorlesing van Profesie 152 (52 Opnuut) was opgeneem via audio. Hier is die oorskrywing.

Shabbat Shalom! HalleluYAH!

Heerlikheid aan ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die KOSBARE RUACH HA KODESH!

Hierdie is 20 Maart 2020–onthou, die getal 20 is die getal van [die] verlostes in Hebreeus [Profesie & Bybel]. Onthou dit is ‘n dubbele 20, die laaste keer– toe ek die Profesie gekry het–op 20 Januarie 2020, wat [Profesie] 150 is.

En ek wil net hê julle moet weet, hierdie is die Jaar van die Verlostes! Moenie Vrees nie!

Vrees is ‘n teistering wat YAHUVEH nie gestuur het nie. Ek het [dit wat was op] die voorblad afgehaal – van die informasie oor dit wat aangaan rondom hierdie wêreld –en ek het dit opgesit op ons YAHSTube (dat julle kan sien waar dit nou is terwyl julle kliek op die vaandel of as julle gaan na die media [menu op die webblad]) maar nou hoor ek dat ek julle geloof moet opbou!

Daar is te veel informasie oral op die Internet nou. Mens weet nie wat om te glo nie.

En wat julle ookal doen –as ‘n profeet sê dat hulle ‘n “Profeet” is en hulle beweer om Profesieë te hê, vra hulle waar die bewys agter hulle “profesieë” is, want ek sê dit vir julle: ek het “Bewys Agter die Profesieë” en dit sal 26 jaar op die Internet wees [aanlyn] op 4 April 2020.

Ons is in die jaar “20,” die getal van die verlostes! Wil julle nie in die verlostes wees nie? Dit beteken jy is gered deur die BLOED VAN YAHUSHUA HA MASHIACH! Dit beteken jy het niks om te vrees nie. Want YAHUVEH sê HY het ons nie ‘n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en gesonde verstand!

O my AmightyWind gemeente – julle wat my jul Pastoor noem en die Apostel en die Profeet, ek gaan vir julle Profesie 52 lees, en julle gaan sien, wat nou op hierdie oomblik aangaan was reeds geprofeteer.

Moenie ‘n “Profeet” glo wat net die nuus vat en dan ‘n profesie daarvan maak nie. Kyk hoeveel jare gelede was dit geprofeteer en julle sal sien dat selfs hierdie sogenaamde Wuhan-virus –julle weet al dat dit reeds laboratorium vervaardig was, ek sal baie binnekort ‘n Profesie hê wat meer hieroor sê.

Ek gaan vir julle ‘n Profesie lees – maar ek moet gou maak.

Ek wil hê julle moet weet hoe lief ek ‘n ieder en elk van julle het, en julle is bedek in my gebede – enige iemand wat AmightyWind beskou as ‘n seën en wat my in hulle gebede hou en hierdie Bediening beskud met julle gebede!

Ek het gebid dat julle sal aanhou gehoorsaam. En as julle nie YAHUSHUA HA MASHIACH gehoorsaam nie kan julle nie die beloftes eis nie.

So gehoorsaam HOM! Staan op en hardloop in SY Arms in! En sê, “YAHUSHUA vergewe my, ek het gesondig!”

En HY sal getrou wees en jou weer vergewe en jy kan die beloftes eis dat geen plae naby jou woning kan kom nie, net soos Psalm 91 sê!

So, Profesie 52 EK, YAHUVEH, Sal Julle Weereens Verlos! En dit was vir my gegee op 2 November 2001. Baie jare gelede!

2 Kronieke 36:16 “Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHUVEH teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

Pasop om YAH se ware Profete aan te raak en hulle skade aan te doen (Ps. 105:15)– en dit is nie ‘n boodskap vir AmightyWind gemeente nie: Dit is vir die vyande wat daarvan hou om hierheen te kom. Om te kyk of ek nog leef! [lag] En of hierdie Bediening nog steeds staan! [lag] O my! Dit is nie my Bediening nie; dit is die HEILIGE DRIE EENHEID s’n. Ek is net die leier daarvan en neem my bevele uit die Hemel.

*******

Profesie 152 Begin
Ontvang 2 November 2001, Opnuut 20 Maart 2020

Liefste geliefde kinders van MY, hoeveel van julle roep uit na MY met weeklaag en trane en probeer julle vrees wegsteek vir die wêreld en vir julle vriende, maar neem julle PAPPA YAHUVEH en julle MESSIAS YAHUSHUA in julle vertroue! Julle kom na ONS toe met traanbevlekte gesigte in die Naam van MY SEUN YAHUSHUA en sê, "Wat doen ons nou? Waarheen gaan ons?"

O lieflinge van MY, o EK is nie kwaad vir julle op hierdie tydstip nie. Dit is die bose waaroor - EK IS wit van woede is.

EK sien die bose se komplotte en planne. En dit is net soos in die tye van ouds met die slang in die Tuin van Eden, wat Adam & Eva wil bedrieg, en nou laat hulle julle dink dat julle nie kan wen sonder die wêreldse kennis van boosheid nie.

Julle VADER EK, YAHUVEH, is ALLE KENNIS en wanneer julle MY, YAHUVEH & YAHUSHUA HA MASHIACH (ook genoem “Jesus Christus”) en die RUACH HA KODESH (die HEILIGE GEES) soek soek julle WAARHEID & KENNIS. Wees verseker- solank julle soek, sal julle die antwoorde vind wanneer die tyd kom. As julle nie weet wat om te doen nie, wees dan verseker: Dit is nog nie tyd vir julle om te weet waarheen om te gaan, ook nie wat om te doen nie.

EK, YAHUVEH, sal nie vir julle die reiskaartjie gee alvorens dit tyd is om te gaan nie. EK, YAHUVEH, IS nooit te vroeg of te laat nie, maar EK IS altyd daar. Presies op tyd - nie ‘n sekonde om te spaar met tye nie, maar EK, YAHUVEH, sal jou nooit verlaat, of begewe nie. EK, YAHUVEH, IS DIE SKEPPER VAN DIE GANSE MENSDOM.

Julle hoef nie te vrees wat die bose mense sal doen nie. Want EK, YAHUVEH, gebruik die eenvoudige dinge, soos julle gebede, om die sogenaamde “wyse” (die bose) mense van hierdie wêreld te beskaam.

EK, YAHUVEH, IS selfs instaat om julle DNA te verander. Het julle dit geweet? Ja, as EK dit so verkies. EK, YAHUVEH, kan selfs die kleur van jou vel en jou oë verander. Moenie verwonderd wees nie. EK, YAHUVEH, IS DIE SKEPPER onthou? EK, YAHUVEH, IS daartoe instaat om julle onsigbaar te maak as EK, YAHUVEH, so verkies. Julle het GEEN IDEE watter standaard EK teen die bose mense sal oprig nie!

Die einste gebondenheid, siektes & plae wat die bose mense, wat satan se kinders genoem word, oor julle wil loslaat, sal hulle beskaam. Menige van MY kinders sal nie seerkry nie. Inteendeel, sal die bose mense se eie families hierdie siekte en plae opdoen, en hulle sal geen antwoord hê oor die rede hoekom nie. Al wat hulle sal moet erken is dat EK, YAHUVEH, dit gedoen het.

Die bose mense beywer om hulself te beskerm, en hulle ag hulself wys om selfs hulle eie families, en geliefdes en vriende ook in te ent. En tog, sal EK, YAHUVEH, daardie beskerming tot nul en gener waarde maak. Tot die mate wat die bose mense— die geveinstes —MY kinders wil leed aandoen, dit is die maat waarin die leed sal terugkom op hulself.

Begin nou hiervoor bid. Daar is groot krag in gebede gerig tot MY, YAHUVEH, in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, MY ENIG VERWEKTE SEUN.

Bid dat EK, YAHUVEH, vir julle groter geestelike wapens sal gee om te gebruik teen die vleeslikes wat opstaan teen MY geliefdes, wat MY aangesig en MY wil daagliks soek. Bid dat soos Elisa die mantel sien val het van Elia van Ouds, so sal julle dit ook weer aanskou — en julle sal toegerus word met nog meer van die RUACH HA KODESH se Salwings-krag.

Wanneer dit gebeur, hoef julle nie besorg te wees nie — hoe sal julle by ‘n sekere nasie uitkom? Wanneer EK, YAHUVEH, julle stuur sal julle net verskyn. Dink julle dit is vreemd? Lees julle Skrifte en sien hoeveel keer reeds, het hulle die krag gehad om te transporteer [d.i. wonderbaarlike verplasing] en weet dat die bose mense reeds sulke kragte gebruik vir bose doeleindes.

Die bose mense hou donker geheime, en tog sal EK, YAHUVEH, MY geheime vertel aan diegene [wat] die LEIDENDE LIG volg, WIE YAHUSHUA HA MASHIACH is. EK, YAHUVEH, sal MY Babas, Bruid, Uitverkorenes & Noukeurig Uitgesoektes beskerm! YAHUSHUA HA MASHIACH is ‘n LAMP vir julle voete.

Wanneer die bose mense julle lig wegneem, kyk na MY, YAHUVEH, en EK sal MY engele stuur om jou pad te verlig.

Die bose mense wil julle vrymoedigheid, geloof, vertroue, waarheid, privaatheid, vryheid, blydskap, vreugde —onuitspreeklik en vol van heerlikheid— en julle finansies van julle af wegneem! Dit is maklik vir hulle om te doen AS julle vir die gees van vrees luister, en al die slegte terugvoering op die nuus, meer as wat julle luister en die goeie verslae lees wat alles geskryf is in die Skrifte.

Ten minste MY Kinders kom in balans. Hoe kan julle hoop om vrees te oorwin wanneer ál wat julle doen is om die vreeswaansin te voed?

MY weggesteektes het die kennis, en ‘n uitweg rond-om ELKE wapen van die vyand wat MY kinders se vernietiging wil hê. En hierdie is die wêreld se vernietiging. Vertrou nie op jou eie insig nie, maar in al jou weë erken MY, YAHUVEH en EK, YAHUVEH, sal al jou weë rig in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH. Julle eie insig sal veroorsaak dat julle die onbekende vrees.

EK, YAHUVEH, slaap nie. EK, YAHUVEH, sal nie sluimer nie. MY Oë is op die nasies waar MY mense uitroep na MY in gebed, “Red ons!” — om hulle te red!

Luister nie na doem-en-swaarmoedige waarsêers nie. Hulle spreek en skryf dat EK, YAHUVEH, nie ‘n plek sal voorsien van toevlug vir MY geliefdes wat vir YAHUSHUA HA MASHIACH volg en hul bes doen om MY wette te gehoorsaam nie.

Hoekom wil MY kinders gehoorsaam wees aan MY, YAHUVEH? Omdat hulle hul HEMELSE VADER liefhet!

Die waarsêers het ingesluip in die ordes van die vyf-voudige ampte van die kerke, en van die politici, en die nuusgewers. Hulle spreek skrikwekkende dinge tot MY kinders. Hulle praat van neerlaag en nie oorwinning nie. Hulle wek twyfel in julle gedagtes [soos] OF EK, YAHUVEH, MY kinders sal red. Hulle waarsku dat almal gereed moet wees om aangeval te word, “Almal sal doodgaan of swaar beserings opdoen!” — sonder MY, YAHUVEH, en YAHUSHUA HA MASHIACH aan julle kant, is hierdie waar.

Wat die nuusgewers en vele politici en die waarsêers vergeet is dat EK, YAHUVEH, nie MY kinders verlaat het nie.

Hoe sal dit vir MY Eer bring? Ja, MY kinders sal eendag by MY aansluit in die Hemel. Hierdie is waar, maar as EK nie ‘n weg van ontvlugting wou voorsien nie, waarom sou EK so sê in MY Skrifte? (Lk. 21:36, 1 Tess. 5:9) MY Woord sal nie leeg na MY toe terugkeer nie. Dit sal uitvoer wat EK voortbestem het.

EK IS YAHUVEH! En EK het nie verander nie.

Wat EK, YAHUVEH, gedoen het vir Israel in die tyd van Moses; EK sal dit weer doen!
Wat EK gedoen het vir Lot; EK, YAHUVEH, sal dit weer doen! Wat EK gedoen het vir Josef en Maria, EK, YAHUVEH, sal dit weer doen! Wat EK gedoen het vir Noag, EK, YAHUVEH, sal dit weer doen! Wat EK gedoen het vir die drie Hebreeuse kinders, EK, YAHUVEH, sal dit weer doen! Wat EK gedoen het vir Eliyahu, die Elia van Ouds, EK, YAHUVEH, sal dit weer doen! Wat EK gedoen het vir Henog, EK, YAHUVEH, sal dit weer doen! Wat EK gedoen het vir Elisa, EK, YAHUVEH, sal dit weer doen.

Die galg wat Haman gebou het, EK YAHUVEH, sal hulle daaraan ophang! EK het ‘n Ester en net soos in die tye van ouds, sal EK, YAHUVEH, MY mense weer verlos. EK het ‘n Koning Dawid [diegene met so ‘n gees] en sal musiek en lofsange gebruik om die vyand te verslaan terwyl Psalms weereens tot MY opgehef word in geloof dat EK, YAHUVEH, weer sal verlos!

Wys MY in julle Skrifte waar EK nie MY mense verlos het —wat MY gebooie gevolg het en liefgehad het en MY, YAHUVEH, eerste gestel het in hul lewens nie? EK, YAHUVEH, sal MY kinders bevry uit die strik van die voëlvanger! Al wat julle moet doen is bid en geloof hê en te glo dat EK groter is as al hierdie skrikwekkende dinge wat probeer om oor MY kinders te kom! EK, YAHUVEH, sal julle gebede beantwoord wanneer julle na MY roep in die Gewyde Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH.

Kom met vrymoedigheid voor MY Troon, en gee MY julle versoeke. EK, YAHUVEH, IS nie kwaad vir MY geliefde kinders nie.

By tye dwaal julle af en julle verontagsaam, en is die wolf gereed om julle te verskeur (alles net omdat julle weier om gehoorsaam te wees) — dus soos skape — is EK IS gedwing om julle agterbene te breek, maar dan soos ‘n GOEIE HERDER, dra EK jou liefdevol in MY arms. YAHUSHUA HA MASHIACH is die EEN wat jou nou liefdevol in SY Arms dra totdat jy gesond is en weer instaat is om te loop.

Waar los ‘n goeie herder ooit sy skape sonder toesig? Waar slaan ‘n goeie herder ooit die skape & lammers? NOOIT! Maar EK belowe wel dat EK diegene wat julle wil verskeur sal laat BEROU oor die dag wat hulle ooit gebore was.

Het EK, YAHUVEH, nie vir Lot gewaarsku en hom versper met MY engele sodat hy nie kon ingaan terug binne-in die stad van sonde nie genaamd Sodom & Gomorrah? EK het hom en sy familie beskerm (behalwe sy vrou. wat gekies het om MY te verontagsaam) teen die vuur en swael, wat ‘n vorm van verdrukking was vir Lot en sy familie ook.

Het EK, YAHUVEH, nie vir Josef en Maria gewaarsku om te vlug met YAHUSHUA as ‘n baba nie? In die tye van ouds was dit ‘n vorm van verdrukking — vir die moeders met babas. Want al die babas moes vermoor word, want die bose mense wou die ware MESSIAS vind om HOM dood te maak! EK, YAHUVEH, het ‘n engel gestuur om vir Josef te waarsku in ‘n droom en EK het vir hom gesê waarheen om te vlug en vir hom gesê wanneer om terug te kom.

Dink julle EK, YAHUVEH, sal nie vir julle dieselfde doen nie?

Het EK, YAHUVEH, nie ‘n ark vir Noag en sy familie voorsien nie? Voor daardie groot verdrukking van water die aarde oorstroom het?

Wat van Ester? Dink julle dit was nie ‘n vorm van verdrukking om vooruit te sien hoe die Joodse mense om haar vermoor word nie en tog het EK, YAHUVEH, nie ‘n uitkoms vir die Joodse mense voorsien nie? Anders sou daar geeneen gewees het vandag nie!

Het EK, YAHUVEH, nie die einste wapen gebruik wat veronderstel was om Mordecai en Ester dood te maak nie! (Die galg wat Haman gebou het, van mening dat hy vir Mordecai en Ester vasgetrek het — en al die Joodse mense doodgemaak sou word! En tog, het EK, YAHUVEH, vir Haman aan die einste galg laat hang— en sy tien seuns en sy vrou!)

Hoe kan die einstes wat sê dat hulle Profesieë hoor en hulle glo, ontken dat EK, YAHUVEH, altyd ‘n manier gehad het om MY mense te beskerm? Wees versigtig vir diegene wat hierdie dinge profeteer wat jou wanhopig laat voel.

Ongeag wat die verdrukking is, EK, YAHUVEH, sal ‘n manier van uitkoms voorsien vir diegene wat op MY vertrou en staatmaak in al hul weë. Vertrou meer in YAHUVEH, en julle YAHUSHUA HA MASHIACH as jou vrou, jou man, jou vriende en die vyf-voudige ampte— of regerings.

EK, YAHUVEH, sal julle nie belowe dat dit altyd ‘n maklike pad vir almal sal wees nie. EK sal julle nie belowe dat daar nie martelaars sal wees wat hulle lewens sal neerlê vir YAHUVEH en YAHUSHUA nie; EK sal julle belowe dat hierdie martelaars by MY in die Hemel is op hierdie oomblik en NOOIT weer sal hulle swaarkry nie.

EK sal julle nie belowe dat al MY kinders veilig gehou sal word [op elke fisiese manier] nie, maar EK, YAHUVEH, sal hulle beskerm soos EK die kinders van Israel beskerm het in die tye van ouds— toe die plae, en die duisternis, en dood oor hulle gekom het — het EK diegene gespaar wat die bloed van MY verbond gehad het in die tye van ouds. Hoeveel te meer sal EK nou doen met die NUWE BLOED VERBOND VAN YAHUSHUA HA MASCHIACH!

Wees gewaarsku wolwe: Julle sal ontbloot word. MY skape sal julle name ken en julle planne. EK, YAHUVEH, sien en ken elke persoon met die hart van ‘n wreedaardige wolf. EK, YAHUVEH, en YAHUSHUA HA MASHIACH alleen is die GOEIE HERDERS. EK, YAHUVEH, alleen sal julle wolwe beskaam— met julle eie skeppings en wapens van oorlog. EK, YAHUVEH en YAHUSHUA is die STAF VAN WOEDE wat julle sal weg-slaan van MY skape & lammers af.

Wees nie mislei nie! EK sal die wolwe doodmaak in MY tydsberekening en hulle nie net in die hel gooi nie, maar in die Poel van Vuur!

Aan almal wat die vernietiging wil hê van [die goeie in] Amerika & Israel en al die Christene & die Jode, wat is die prys van jou siel? En EK praat nou met die hele wêreld. As jy aanhou om dit te doen, dan sal jou siel vir ewig verdoem wees! As jy wegdraai hiervan— Draai dan na YAHUSHUA HA MASHIACH toe! — Dan sal jy vir ewig gered wees!

Dit is jou keuse.

Einde van Profesie

Offensief vir Sommiges, Ophelderend vir Ander
Vir die Liefde & Gehoorsaamheid & Heerlikheid
Van YAHUVEH & YAHUSHUA HA MASHIACH.
Gegee aan Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu

Eerste ontvang Vrydag 2 November 2001, om 1:50 VM.| Her-lees 20 Maart 2020

In — die jaar was 2001. Profesie 52 was so pas gelees onder ‘n nuwe Salwing. Ek wil hê julle moet weet, ek wil nie hê dat julle die feite moet vrees wat ek op die voorblad opgesit het nie. Dit is nou, julle kan vind —as julle wil gaan kyk onder die “Corona[virus] Heroes & Information” [onder die AmightyWind.com media afdeling]— julle kan na YAHSTube gaan waar ek ongesensor is. En ons het ‘n hele bladsy aan hulle opgedra.

En ek wil ook sê hoe lief het ek ‘n ieder en elk wat vir my skryf en vir my sê hierdie Bediening is ‘n seën vir hulle, en hulle het hul lewens gegee vir YAHUSHUA HA MASHIACH.

Ek kan nie begin om julle te vertel hoe baie ek julle waardeer deur hierdie jare wat daar geen man was nie en daar geen mede-leier was nie. Ek kan nie begin om julle te bedank nie.
Vir julle Joodse Profete, julle manne, ek het julle nodig om aan te hou om na vore te kom. Ek het my broers in YAHUSHUA MASHIACH nodig om te omring [deur hulle gebede] en daardie manlike bedekking te wees vir my.

Ek het julle almal lief in YAHUSHUA HA MASHIACH se Naam — vir diegene wat my sowel as hierdie Bediening beskou as ‘n seën vir hulle.

Amen.

Einde van oorskrywing.

Bid dat julle sal uitvind waar in hierdie wêreld julle ark is en wanneer julle moet ingaan om die boosheid wat kom te ontvlug. Bid in die Gewyde Naam van YAHUSHUA— Maria [Miriam] het nie vir haar Joodse baba ‘n Griekse naam "Jesus" gegee nie. Daar is Salwings-krag in die Naam wat beteken YAHUVEH red: YAHUSHUA.