Profesie 83
EK, YAHUVEH, Sê, “Maak Gereed Die Einde Is Naby!”

Geskryf/Gespreek onder die salwing van die Ruach ha Kodesh deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 15 Maart 2006 op Heilige Purim Dag teen Namiddag


Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit voor elke Profesieë bygevoeg moet word van nou af: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva), om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was het EK dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH ha KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. (Jes. 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende gedeelte uit 2 Kronieke voor elke Profesie gevoeg moet word:

2 Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

* * * * * * *

Elisabeth (Elisheva) praat:


Ek het begin deur te praat in Heilige Tale oor die foon biddend saam met 'n ander lid van die Bruid van YAHUSHUA, genaamd Adam, van Kanada. Hierdie profesie het heel onverwags gekom, [dit was] opgeneem. Wanneer die regte opname gehoor word, sien ek kortstondige visioene van vreeslike dinge wat gaan gebeur asook om die woorde te hoor "Moorana, moorana, moorana." Ek weet die woorde beteken "Moord, moord, moord."

Ek weet nie watter taal dit is of hoe om dit te spel nie. Ook is die woord 'Horror' oral saam met die woord 'Horrenda.’ Ek spel hierdie nie korrek nie, maar in hierdie profetiese woord sal julle in audio dit meer as een keer hoor. As enige iemand hierdie woord in 'n ander taal herken, sal ek graag wil weet watter taal op aarde dit is. Dalk is dit net die Hemelse taal. Ons weet die spreek in Heilige tale is om te praat in tale van mense en engele sê die bybel.

Elisabeth [Elisheva] bid:


Ek smeek U, Abba YAHUVEH, laat hierdie woord nie na vore kom, as dit nie U is, as dit nie U tydsberekening is nie, laat daardie seël nie gebreek word nie. Ek smeek U, Abba YAHUVEH, in die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH.

EK, YAHUVEH, SE, “MAAK GEREED, DIE EINDE IS NABY”

O MY geliefde ”Ringmaiden”! Hoe lank nog?

[Lees Profesie 76 waarin YAHUVEH verduidelik waarom Elisabeth (Elisheva) SY “Ringmaiden” genoem word.]

Ek het die Bruid van YAHUSHUA toegelaat om in die gaping te staan soos Abraham in die gaping gestaan het vir Lot. Hoeveel langer dink jy moet EK wag? Hoe word EK bespot! Hoe word MY Naam gesmaad! Hoe word MY Heiliges wat MY verteenwoordig beswadder! Hoe word hulle doodgemaak om MY ontwil regoor die werêld! Net omdat EK dit weerhou het om na Amerika te kom tot dusver, hoeveel was as vanselfsprekend aanvaar! Nou sê EK vir julle om ‘n nuwe gebed te sê, want die Einde is naby.

Dit is hoekom die Bruid na MY toe moes kom op hierdie Purim en Heilig wees voor MY – voor MY oë! Dit is hoekom EK gesê het, "YAHUSHUA kry JOU Bruid gereed sonder vlek of kreukel!” Want die bose het boser geword! En die Heiliges het Heiliger geword! Voor MY oë! MY oë het heen en weer gegaan vernaamlik met hierdie tyd van Purim. In die sogenaamde Christelike kerke was hierdie Heilige tyd nie eers genoem nie– of sommige het met net 'n verbygaande kykie.

Dit is hierdie Bediening wat EK deur jou gebaar het wat die mense die betekenis geleer het van die belangrikheid van die bloedlyn van Mordecai en die gehoorsaamheid van ‘n Ester. Nou gee EK jou 'n nuwe mandaat om aan die Bruid te gee. Moenie bekommerd wees oor diegene wat wil smaad en bespot nie. Moenie bekommerd wees oor die uitdrukking op hulle gesigte nie. Julle moet net gehoorsaam en hierdie is die woorde wat EK te sê het.

EK, YAHUVEH, beveel die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH hierdie dag om te bid vir die Twee Getuies. Bid vir die Twee Getuies. Want die tyd kom dat EK die engele gaan stuur, o so binnekort om vir die Twee Getuies te bevestig wie hulle is in MY.

Keer-op-keer, het satan probeer om hulle lewens te neem. Net soos daar 'n Bruid is van YAHUSHUA HA MASHIACH, is daar 'n bruid van satan. Hierdie Bediening het hulle keer-op-keer teëgekom en dit nie geweet nie. Daar is diegene wat jou haat met so 'n wraak. Selfs die 200 hekse was opgerig deur die hand van satan om teen jou te bid, die een wat EK MY “Ringmaiden” noem. [Nota: Tydens Purim, op hierdie tyd wat hierdie Woord gegee was in Afrika, dit was op die nuus en internet: het 200 hekse byeengekom om hulle toordery en vloeke uit te spreek.]

Maar EK, YAHUVEH, sê! Hulle aanvalle kon nie deurkom nie want EK het die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH gekry om julle te bedek. Voordat hulle hierdie aarde verlaat, voor die Twee Getuies verlos word as die eerstelinge, sal hulle weet wie hulle is in MY. EK beveel al die lede van die BRUID van YAHUSHUA HA MASHIACH! Begin nou bid vir hierdies wat EK die Twee Getuies noem! Kyk, EK, YAHUVEH, vertel 'n geheim aan die wêreld! Kyk EK doen iets nuuts! Dit is een vrou en een man!

Omdat julle manne smaal en spot! Net soos EK Deborah opgerig het as Rigter oor die hele Israel [Rigters 4:4], so ook rig EK [hulle] op, so was dit ook voortbestem: hulle wat kom sal 'n gees hê soos ‘n Moses – hulle wat kom sal 'n gees hê soos ‘n Elia [in Hebreeus, Eliyahu]. Maar aangesien die twee nog in die sterflike vlees is, het die aanvalle gekom vir hulle– EK, YAHUVEH, beveel die ganse Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH laat elke gebed wat julle bid hulle van nou af bedek: Dat hulle in goddelikke gesondheid sal wees terwyl hulle in hierdie sterflike liggame van vlees is! Dat hulle vrymoediger sal voortspreek! Dat hulle vyande vernietig sal word reg voor hulle oë! Net soos Elia van Ouds [in Hebreeus, Eliyahu] gebid het, so ook sal dieselfde Salwing op hierdie twee wees. Die vyande sal ineenkrimp uit vrees want hulle gaan herken die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH is hier. So is dit met hierdie Heilige tyd van Purim. EK wys julle hoe digby is die einde naby. Want reeds sê EK vir julle om die Twee Getuies te bedek wat op hierdie aarde is. Ja, hulle is reeds hier maar hulle is so nederig en hulle sê, "Sekerlik, nie ek nie? As dit is, wil ek nie eers weet nie."

EK sê vir julle dit. En EK praat met hierdies wie EK weet die Twee Getuies is:

Julle sal weet dat julle weet, selfs voordat julle van hierdie aarde weggeneem word. Julle sal in 'n verheerlikte liggaam terugkom. Julle sal staan voor dit wat die Klaagmuur genoem word. En vlamme sal voortkom uit julle lippe! En vuur sal uit julle hakke uitkom! En julle sal verklaar wat EK vir julle sê om te verklaar! En geen man en geen vrou en geen duiwel en geen demoon sal staan nie!

Want DIE KONING VAN DIE GANSE SKEPPING WIE – EK, ABBA YAHUVEH IS, beveel die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH hierdie dag om te bid.

Maar onthou dit, wanneer julle herken wie hulle is sal julle dinge in hierdie aarde sien gebeur op so 'n manier terwyl EK vir hulle sê om te begin loslaat in die geestes ryk die Woorde wat EK vir hulle gegee het om te sê. So op hierdie oomblik, Bruid van YAHUSHUA, bid dat hulle sal glo en die Salwing sal ontvang wat EK op hulle geplaas het. Onthou hierdie, dit is een man en een vrou. Doen die werk wat jy het en doen dit vinnig. EK sê weer, doen die werk wat EK vir jou gegee het en doen dit vining.

Die van julle wat goud en silwer opgegaar het, die van julle wat EK geseën het met edelgesteentes– watter baat gaan dit vir jou wees wanneer dit agtergelaat word? EK het oorvloedig geseën, finansieel en in alle maniere! En tog het sommige van julle wat die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH is nog nooit eens vir hierdie “Ringmaiden” geskryf nie. Tog het julle in geheim gegroei met kennis en geestelik vet geword soos julle al die kennis en Salwing opgegaar het, en julle het nie gedeel nie. En tog het EK julle geen tekort gegee nie. EK sal julle aanspreeklik hou wat julle doen vir die Koninkryk van die Hemel.

Onthou Elia van Ouds [in Hebreeus, Eliyahu]? EK het hom gestuur na ‘n weduwee van Sarfat. Al was daar baie, baie weduwees in daardie land, het EK self een met die hand uitgekies. Na wie hierdie Bediening gestuur word, na wie toe EK MY Nuwe Elia [in Hebreeus, Eliyahu] stuur – wat julle aan hulle gedoen het, so ook het julle aan MY gedoen.

En EK sê dit vir julle. EK, YAHUVEH, sê dit vir julle! Enige een wat hierdie Amightywind Bediening op enige manier aangeraak of seergemaak het, of my “Ringmaiden” op enige manier, dit is asof jy geraak het en 'n skerppunt stok in die pupil gedruk het van MY, YAHUVEH se Oë. En EK sal wraak neem! En in MY Parskuip van woede sal jy ingaan. En EK sal jou vermorsel in sewe verskillende rigtings en dit is al wat hulle sal hoor terwyl EK jou op elke manier vermorsel. Verstand, liggaam, gees en siel! [Soos bevestig in Profesie 80]

Want het EK nie gewaarsku nie. "Moet MY gesalfdes nie aanraak nie en ook MY Profete enigsins seermaak nie" (1 Kron 16:22; Ps 105:15)? Jy dink jou tong het daarmee weggekom om al hierdie lasterlike woorde te spreek? En jy het boos genoem wat EK goed genoem het in MY Oë! EK sal jou laat wens dat EK jou tong uitgesny het voordat jy toegelaat was om sulke ontlasting voort te spreek.

Maar diegene wat hierdie Bediening omhels, diegene wat hierdie waarhede omhels, diegene wie hierdie “Ringmaiden” omhels – EK omhels julle. Want hierdie is nie net 'n vrou nie, hierdie is nie net 'n blote vrou nie – hierdie is 'n tuig waaruit EK, YAHUVEH, MY waarhede voortgespreek het! Vir die van julle wat hierdie waarhede ontvang het, EK ontvang julle.

Vir die wat gesmaad en gespot het, EK, YAHUVEH, het jou verwerp. Lees Ester weer. EK is gesimboliseer in daardie Koning! Hoeveel van julle is Vasti’s? Julle dink julle is so vol skoonheid; [Dink] julle hoef nie te kom wanneer EK, YAHUVEH sê, kom nie! So EK het julle verban! In MY Koninkryk sal julle nie inkom nie! Daar is 'n GROTER BEMIDDELAAR as Koningin Ester. Dit is MY SEUN YAHUSHUA! EK vertel julle dit, o Magtige Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH. Geen goeie ding sal EK weerhou van julle nie (Ps 84:11). Daar is 'n Boek van Herinnering wat opgeskryf is en al julle name is in liefde geskryf (Mal 3:16; Ps 56:8). Julle het so swaar gekry, net om Heilig te wees. So EK wil hê julle moet weet, hoe lief EK julle het.

Dit is EK wat julle gekies het om MY SEUN se Bruid te wees. Dit is EK, YAHUVEH, wat julle gekies het om MY SEUN se Bruid te wees.

[Onthou dit, die Bruid van YAHUSHUA is nie net 'n vrou nie, maar die mans en die vroue wat sonder vlek of kreukel is – in gehoorsaamheid wandel, en op die punt is om weggevoer te word om by YAHUSHUA te wees. Bid om waardig gereken te word om een van die Bruid te wees (Luk 21:36)!]

Vir die wat MY stem ken, julle sal die GEES herken wat praat, julle is waarlik MY Lammers, julle is waarlik MY Skape. Vir die ander van julle, wat sê, "Hierdie is net Elisabeth [Elisheva], opgepof in trots," EK sê vir julle dit: DIS JULLE WAT EK VERAFSKU! EK sal jou eendag forseer om te erken dat hierdie Bediening die een is wat EK liefhet en al die Bedienings wat hierdie Woorde sal vat en hulle rond versprei na die vier hoeke van hierdie aarde – dit is julle wat EK sal liefhê, dit is julle wat EK omhels terwyl julle die waarhede omhels van – hierdie waarhede is gerugsteun deur MY Heilige Skrifte. En hoe durf enige iemand hierdie profesieë vals noem! Vir jou om dit te sê, noem jy MY SEUN YAHUSHUA “vals”! Want is HY nie die LEWENDE WOORD nie?

Gaan weg van MY! Gaan weg van MY! Julle hoort nie eers hier nie. Al diegene wat wil sit aan die Feesmaal Tafel en aan die waarhede smul en die geestelike kos neem en ander voed, hoort hier. Dit is MY Edik. Dit is die Bevel – wat EK uitreik vanaf MY troon in die Hemel, en EK het dit voortgespreek op hierdie dag. [ Read the Banquet Table dream ]

Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH! Bedek hierdie Bediening meer in gebed. Bedek hierdie “Ringmaiden” meer in julle gebede! Wees ‘n seën vir hulle soos hulle ‘n seën is vir julle! Of EK sal jou eendag vra waarom was jy nie.

Bedek hierdies wat EK die Twee Getuies noem. Aan die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, as julle MY vra en as julle glo, sal EK julle die antwoord vertel – EK sal meer aan julle openbaar oor wie EK die Twee Getuies noem. Hulle het julle bedekking nodig. Hulle het julle gebede nodig. Terwyl die Twee Getuies in sterflike vlees is, probeer satan hulle lewens neem om die waarhede stil te maak wat ek gespreek het. So bedek, wie ookal die Twee Getuies is in gebed!

EK, YAHUVEH was so behaag terwyl die gebede van die Bruid van YAHUSHUA voor MY gekom het op hierdie Dag van Purim - soos 'n soet geur het hulle na MY toe gekom, soos soet wierook – die engele het hulle oopgemaak en EK is so behaag. En dit is hoekom EK meer genade gehad het en EK het gesê, "Hoeveel langer wil julle hê moet EK uitstel?" O maar die einde is naby. Wanneer die verseëlde profesie vrygestel word [78], sal een van die seëls gebreek word (Openb 6:7-8). Wee oor hierdie wêreld wanneer Elisabeth [Elisheva] voortspreek wat EK verberg het (Sef. 1:14-16; Amos 5:18-20). O maar vir MY Geliefde Bruid van YAHUSHUA, diegene wat die lede is van Openbaring 14 en Openbaring 7 - julle hoef nie te vrees nie. Al die Gaste wat genooi is na die Bruilofsmaal van die LAM – dit is waar dat julle sal moet ly vir HOM, YAHUSHUA. O, maar die belonings wat julle het wat kom!

Op hierdie oomblik is die wapens wat die Bruid van YAHUSHUA het in die Geestes ryk. Maar EK sê vir julle dit! In die Groot Verdrukking, net soos die Koning die edik gegee het, die bevel en gesê het, “Neem op julle wapens en verdedig julself!” net so sal dit weer wees. Maar nie vir die Openbaring 14 Bruid nie. Dit is hoekom EK hulle verlos van hierdie aarde en die Twee Getuies sal te midde van daardie getal wees en dan sal hulle terugkom.

O, maar julle kosbare Bruid van Openbaring 7, julle is reeds verseël, geliefdes. Niemand kan julle seermaak nie. Daar sal 'n kort tyd wees waar julle wapens sal opneem en verdedig en die Gaste help om satan te beveg en diegene met die merk van satan. En dan sal julle wandel in daardie verheerlikte liggaam, wanneer julle die Woorde hoor, "En die wat dood is in Christus sal eerste opstaan." (1 Thes. 4:16). Siende dat julle [die vers, met] die woord “Christus” geleer het, is dit die enigste rede dat ek dit voortspreek [op daardie manier]. Dit is diegene ”wat dood is in YAHUSHUA HA MASHIACH” wat die Twee Getuies is en die wat gemartel is in daardie tyd. Hulle is in die Tweede Wegraping en sal ook saam met die Openbaring 7 Bruid opgeneem word voor die heidene se oë.

Hierdie is die geheime wat gereserveer is vir YAHUSHUA se Bruid.

Laat die ander smaal en spot. Hierdie is die feestafel wat EK voor julle dek hierdie dag. Die met geestelike ore hoor en al die ander sal doof bly. Die met geestelike oë sal sien en al die ander sal blind bly. Hierdie is die Woorde wat EK, YAHUVEH voortspreek hierdie dag, die KONING VAN DIE SKEPPING, op hierdie Heilige Purim Dag.

EK, YAHUVEH, sê maak gereed, geliefdes, die Einde is naby! Soos EK geprofeteer het deur Elisabeth [Elisheva] jare gelede van die Kokende Swart Bloed Plaag [Boiling Black Blood Plague] wat sal kom as 'n teken van MY toorn – spreek EK dit nou voort deur MY “Ringmaiden”: Dit is, was reeds losgelaat. Dit het begin. Die siekte is in die broei-fase en daar sal geen genesing wees nie.

Maar geliefdes, wees verseker - almal wat Heilig voor MY is, Heilig lewe en MY, YAHUVEH en YAHUSHUA eerste in hulle lewe en liefde stel, en hulle bes doen om gehoorsaam te wees aan die Heilige Skrifte - die Kokende Swart Bloed Plaag sal nie oor julle kom nie! Dit sal wees soos in die tye van ouds toe die plae losgelaat is deur Moses, voortsprekend onder die Salwing van die RUACH HA KODESH. En die plae het nie die Kinders van Israel geraak nie, net die Egiptenare wat ander gode gedien en aanbid het! En so sal dit weer wees.

Soos in die dae van Moses, so sal dit weer wees. Soos in die dae van Lot, so sal dit weer wees. Aan die sondaars wat weier om te bekeer tot dusver, vandag is die dag van Redding! Julle lees hierdie afkomstig van die “Last Chance Ministry”. Môre kan dalk te laat wees. Waarvoor wag julle? 'n Godsdiens sal julle nie red nie. Slegs 'n Heilige, liefdevolle, gehoorsame verhouding met YAHUSHUA en MY, YAHUVEH, sal julle red. Jy kan slegs teruggaan Hemel toe deur die Naam en Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH. Almal wat uitgenooi is na die Bruilofsmaal van die LAM, EK het hierdie waarskuwing vir julle, in die Groot Verdrukking die een wat kom wat algemeen die anti-chris genoem word - wat werklik die seun van satan is, die seun van verderf - hy sal kom en die naam gebruik en vervals wat wêreldwyd bekend is in elke volk en taal die naam wat Christene ken en liefhet die naam van “Jesus Christus!”

[BAIE BELANGRIK! LEES HIERDIE VOLGENDE PARAGRAAF AANDAGTIG]


Pasop! Tekens, wonders en wonderwerke word steeds gedoen en siele word steeds gered [voor die Groot Verdrukking] in die naam van Jesus Christus. Moenie vrees nie. Maar, dit was nog nie die Eindtyd nie en julle was net aanspreeklik gehou vir dit wat julle geleer was. EK, YAHUVEH, het die naam “Jesus” geëer en gesalf, alhoewel MY SEUN YAHUSHUA 'n Hebreeuse naam gegee was deur SY Hebreeuse moeder. En EK IS SY VADER; SY Naam moet MY Naam YAH bevat. Die naam van “Jesus” het MY GEWYDE NAAM uitgevee, DIE NAAM WAT BO ALLE NAME IS. MY Naam YAHUVEH en die Naam van YAHUSHUA vertaal na – 'n konstante herinnering in elke taal – YAH red! Is dit nie julle gebruik om die Seun na sy vader te vernoem nie? Hoekom dink julle is dit enigsins anders vir julle HEMELSE VADER om dieselfde te doen? Dit is 'n konstante herinnering vir julle dat, EK, YAHUVEH, en MY SEUN, YAHUSHUA, EEN is.

Dit is satan en sy dienaars wat die naam YAH vrees, maar EK ken MY Kinders se liefdevolle harte. EK vergewe julle selfs omdat julle MY ware Sabbat Rus Dag versaak, die vierde Gebod oor-en-oor breek, maar ek sal hierdie nie langer vergewe nie. Nou word julle aanspreeklik gehou vir wat julle weet. Julle word aanspreeklik gehou om ander te waarsku. Daar is 'n Hoër Gewyde Salwing in die Hebreeuse Naam van YAHUSHUA en in MY Naam, YAHUVEH. Nou is die Eindtyd naby en EK waarsku julle leer ander wat julle nou ken as waarheid. Daar is meer Salwing in ONS Heilige Gewyde Name. Gebruik hulle! Maak geen verskonings meer nie! Gedurende die Groot Verdrukking moet julle uitroep in MY SEUN se Hebreeuse Naam YAHUSHUA HA MASHIACH. MY Naam is YAH - en dit is in SY Naam – DIE NAAM BO ALLE NAME (Jes 45:23; Rom 14:11; Fil 2:9-10).

As julle dit nie nou leer nie, in die Groot Verdrukking wanneer julle bid vir bevryding, of genesing, en julle gebruik die naam ”Jesus”, onthou dat die seun van satan hierdie naam gaan gebruik as God. Hoe kan julle verwag om genees, bevry of geseën te word deur dieselfde naam te gebruik wat die seun van satan sal gebruik? Julle sal die seun van satan aanroep en dit nie weet nie. In die Groot Verdrukking, sal die seun van satan sy eie dag hê om eenkant gesit te word om aanbid te word en dit sal Sondag wees. Wanneer Sondag aanbidding verpligtend is en julle almal regoor die wêreld beveel sal word om na julle naaste Sondag kerk te gaan, pasop! MOENIE GAAN NIE.

Dit is 'n vangstrik van die seun van satan. Want elkeen wat 'n Sondag kerk bywoon gedurende die Groot Verdrukking – hulle sal die deur binnegaan betower, gevange gehou met die geeste van illusie en gedagte manipulasie en afgodery en rebellie onder baie andere kragtige demoniese geeste. Waarsku hulle nou! Hulle sal die “merk van die dier” aanvaar het en 'n kerk van verontreiniging binnegegaan het en gekies het om die “dier” te aanbid en sy fisiese sowel as geestelike merk aanvaar. Waarsku mense nou, voor dit te laat is.

Dit beteken nie dat alle Sondag kerke nou boos is nie, maar julle is so naby nou. Die Einde is naby. Julle moet die mense waarsku waar die pastore nalaat om dit te doen. Julle moet die waarheid onderrig van die Hebreeuse Gewyde Name van MY, YAHUVEH en MY SEUN YAHUSHUA, DIE ENIGSTE MESSIAS. DIE ENIGSTE BLOED WAT VERGIET IS VIR DIE MENSDOM vir die kwytskelding van sondes. EK sal geen ander bloedoffer aanvaar nie. En geen ander middelaar kan vir julle bemiddel nie! En dit sluit in geen sogenaamde dooie heiliges nie. Nie eens YAHUSHUA se EIE moeder, Miriam, ook Maria genoem, nie. Want selfs sy het YAHUSHUA nodig gehad as haar MESSIAS.

Dit is die enigste rede hoekom enige van YAHUSHUA se Bruid na ‘n Sondag kerk behoort te gaan, om die Skape en Lammers die waarheid te leer waar die pastore geweier het. Selfs al is dit een persoon op 'n keer! Hier is die goeie nuus: Net soos MY Geliefde Kinders, wie se name geskryf is in die LAM se Boek van Lewe en voortbeskik is - so ook is satan se boek van die verdoemdes.

YAHUSHUA SAL NIE EEN SIEL VERLOOR WIE SE NAME GESKRYF WAS IN DIE LAM SE BOEK VAN LEWE VOOR DIE GRONDLEGGING VAN DIE WÊRELD NIE! Julle kan nie per ongeluk kies om die “merk van die Dier” te aanvaar nie. Julle sal weet om dit nie te doen nie en eerder doodgaan voor julle dit doen.

Die enigste ware genesing, tekens, wonders en wonderwerke en opstandings kom van die Hemel. Enige ander genesing of bevryding is 'n illusie! En gedurende die Groot Verdrukking gaan daar illusies wees wat lyk of dit waarheid is, maar wat leuens is direk van die troon van satan. Leer nou! En waarsku ander nou! In die Groot Verdrukking, slegs in die Naam van YAHUSHUA – nie die naam van Jesus nie – sal ware verlossing, genesing, opstandings krag voortkom. Mense wat 'Jesus' nou liefhet en dien sal wonder hoekom hulle gebede nie beantwoord word nie. En hulle geloof sal ly en hulle sal selfs doodgaan vir hulle geloof, sonder om te verstaan hoekom bevryding nie gekom het in daardie naam nie.

Waarsku hulle. Sodat hulle gewoond sal raak om die Hebreeuse Naam YAHUSHUA, en YAHUVEH en die RUACH ha KODESH te gebruik. satan wil nie die naam YAHUSHUA, met MY Naam YAH binne-in, vervals nie.

Daar is miljoene wat hierdie lees wat die Gaste sal wees by die Bruilofsmaal van die LAM. En geseënd sal julle wees! Maar julle sal alles of 'n gedeelte van die Groot Verdrukking sien en julle oë sal gedwing word om die afgryse te aanskou. Onthou dit, MY woede is nie bestem vir julle nie. Dit is bestem vir MY vyande.

Bly Heilig en moenie toegewings maak nie en roep die Naam van YAHUSHUA aan en vertrou op SY Krag en Salwing en hou styf vas aan jou geloof. Want dit gaan nie maklik wees nie. Omdat daar gedagte-golwe in die lug sal wees wat julle sal probeer breinspoel. Leer Heilige Skrifte nou om te gebruik as 'n wapen gedurende daardie tyd wanneer Bybels verban gaan word. Maar selfs satan sal nie in staat wees om al die bybels te verbrand nie!

YAHUSHUA sal die Heilige Engele gebruik, Openbaring 7 Bruid en Openbaring 14 Bruid, asook die Twee Getuies om te weet waar die Gaste is en om hulle te help soos benodig. Die Twee Getuies sal die Gaste verdedig en wraak neem vir hulle. Leer MY ware Sabbat want EK, YAHUVEH, sal vernaamlik diegene seën en beskerm wat MY eer op die dag wat EK, die KONING VAN DIE GANSE SKEPPING, eenkant gesit het as die Sabbat Dag van Rus. Net soos YAHUSHUA die aarde bewandel het en tekens, wonders en wonderwerke op die Sabbat gedoen het – selfs in die Groot Verdrukking, veral op MY Sabbat, MY Heilige Dae - sal dieselfde gedoen word in die naam van YAHUSHUA onder die Salwing van die RUACH ha KODESH.

Daar is geheime wat EK het wat nog nie uitgespreek mag word nie. Weet net dat EK, YAHUVEH, nooit enige iemand sal verlaat of begewe wat YAHUSHUA en MY, die KONING VAN DIE SKEPPING, waarlik liefhet, aanbid en dien nie. Leer MY Naam. Dit is YAHUVEH! Die Ewigdurende Een! YAHUSHUA is MY SEUN. YAHUSHUA HA MASHIACH is julle ENIGSTE REDDER – DIE ENIGSTE NAAM EN WEG TERUG NA DIE HEMEL! Aan al diegene wat hierdie Profetiese Woord smaad en spot, julle sal op die harde manier leer dat dit gekom het uit MY, YAHUVEH se mond, en gegee was aan hierdie “Ringmaiden”. Aan MY Skape en Lammers regoor hierdie wêreld, neem hierdie Woord soos 'n kettingreaksie en laat dit weerklink regoor die wêreld. Onthou, selfs die noukeurig Uitgesoektes [elect] sal mislei word indien moontlik (Mat 24:24) want julle pastore het die Lammers en Skape laat sterf van honger. Wanneer julle hierdie Profesieë lees, is julle besig om te smul en te eet aan Heilige geestelike vleis.

Alle ander wat hierdie Woord verloën, selfs al beweer hulle om “Jesus” lief te hê, en steeds weier om die Hebreeuse Gewyde Name, die Sabbat en Heilige Dae en Feeste te leer – hulle sal aanhou om op melk te voed want hulle wil nie geestelike tande hê om hierdie Geestelike vleis te eet nie. In die Groot Verdrukking, sal hulle onthou wat hulle gelees het. En sommige sal bekeer en weet dat hierdie Bediening werklik uit die Hemel gestuur was. Vir MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en noukeurig Uitgesoektes, kyk op! Julle Verlossing kom nader. Op een of ander manier sal julle weer terugkom huis toe, Hemel toe!

So was dit gespreek, so was dit geskryf op hierdie Heilige Dag van Purim op 15 Maart 2006.

Gegee aan hierdie “Ringmaiden” van YAHUVEH en YAHUSHUA, Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Persoonlike nota…

Ek is geinteresseerd om te hoor van die wat hierdie vraag vra van YAHUVEH in die Naam van YAHUSHUA en 'n antwoord gegee is, sal julle vir my skryf en dit met my deel? Ek weet dit, dat die Twee Getuies, wie hulle ook al is, die gebede en die liefde van die Bruid van YAHUSHUA en die Gaste van die Bruilofsmaal van die LAM, nodig het. Ek het wakker geword met hierdie somber openbaring en uitgeroep vir die beskerming van die Twee Getuies, nadat ek hierdie woord gegee is. Openb. 11:3-13.

Voel asseblief vry om hierdie profesie te kopieer en te deel. Die oes is groot en werkers so min. Al wat ek vra is dat julle asseblief net sal terug “link” indien julle op julle webblad publiseer en hou asseblief hierdie boodskap ongeskonde, insluitend hierdie persoonlike nota wat ek deur die RUACH gelei was om te deel. Vertalers, sluit asseblief alles in wat geskryf is.

Die werk van die Twee Getuies sal wees soos geen ander werk wat gegee is nie. Ek ween vir hulle onder die Salwing, omdat die werk wat hulle moet doen nie beny moet word nie. Hulle sal meer afgryse sien as wat nog ooit op hierdie aarde gesien was. Doen asseblief soos YAHUVEH gesê het en bid vir die Twee Getuies. Bid asseblief vir seëninge op hulle op alle maniere. Terwyl hulle in hierdie sterflike liggaam is, bid dat die Heiliges vir hulle liefdevolle ondersteuning en bemoediging sal gee. Bid asseblief dat hulle die salwing wat aan hulle gegee is, sal glo en ontvang en sal gehoorsaam en alles sal doen wat hulle moet doen. Bid vir beskerming van Die Heilige Muur van vuur wat hulle sal omring van alle kante sodat geen man, vrou, demoon, duiwel, hulle sal kan seermaak terwyl hulle in daardie sterflike liggaam is nie.

Pasop Pronkende Geveinstes!

Enige een wat spog dat hulle een van die Twee Getuies is, soos die een wat homself "Elijah the Tishbite" noem, of die man Hawkins wat godslastering geskryf het in die “Book of YAHUVEH” is nie een van hulle nie selfs wanneer die Twee Getuies in die straat lê, het hy gesê hulle lê daar vir 3 ½ jaar in plaas van 3 ½ dae, ek het dit gelees met my eie oë, hierdie mans en ander wat dit doen in trots.

Die regte Twee Getuies wil nie eers daardie roeping op hulle lewens erken nie. Hulle is nederig en glo nie dat hulle waardig is vir so 'n hoë roeping nie en hou aan sê, "Sekerlik het julle iemand beter." Dit is wat YAHUVEH my gewys het, dis hoekom die skrifte sê dat hulle geklee is in sak en as. Dit is simbolies van nederigheid en rou vir die afgryse en sonde wat hulle sal sien en wat hulle nou sien.

Ek het geweet vandat ek ‘n Geestelike Staf gegee was, en my, destydse 6-jaar-oue seun, een van my identiese tweeling seuns, het dit in die Geestes ryk gesien en beskryf en ek het die gewig daarvan gevoel, 19 jaar gelede, en elke keer wanneer dit in die Geestes ryk gebruik was het dit net swaarder geword tot op 'n punt waar dit nou ander neem om my arms bo te hou, wanneer dit gebruik word onder leiding van YAHUVEH.

Hierdie Bediening het iets te doen met die opsporing van die Verbonds Ark, die 144,000 soos in Openbaring 14 en die Twee Getuies. Alleenlik soos die jare verby gegaan het, het ek begin verstaan en is daar meer openbarings gegee deur die profetiese woorde wat aan my gegee is. Daar is 'n boek wat nou geskryf word deur 'n ander lid van die Bruid van YAHUSHUA [Openbaring 14] wat al haar tyd spandeer en skenk om al die profesieë, visioene, drome en hoorbare woorde van YAHUVEH gepubliseer te kry. Bid asseblief vir haar, want hierdie is ‘n groot werk. Bid asseblief ook vir die regte uitgewer. Ons probeer om die Profesieë in verskillende tale vertaal te kry sodat hulle ook in boekvorm kan wees. Wanneer ons nie langer op die internet is nie, sal die boeke dan ten minste daar wees tydens die Groot Verdrukking.

Ons het nog steeds 'n Hebreeuse vertaler nodig onder baie andere tale. Kom asseblief na vore as jy jou tyd vrywillig wil aanbied om hierdie werk te doen. Ons het toegewyde en gefokusde vertalers nodig wat hierdie werk so ernstig sal opneem soos ek, nie verbygaande skepe in die nag nie. Bid asseblief en kyk of dit jy is.

YAHUVEH (ook gespel YAHUVAH, YAHVEH, YAHWEH) seën julle almal.

Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)